Rynek IT w Polsce 2024. Wyhamowanie, ale bez załamania

Rynek IT w Polsce 2024. Wyhamowanie, ale bez załamania
Publikowane raporty płacowe IT umożliwiają nam spojrzenie na aktualną sytuację na branżowym rynku. Jakie są obecne trendy i prognozy na nadchodzące miesiące?

Rok 2023 dla całej branży IT był czasem dynamicznych zmian. Z jednej strony utrzymywało się wysokie zapotrzebowanie na specjalistów, z drugiej strony firmy zweryfikowały swoje potrzeby i budżety, co w niektórych przypadkach doprowadziło do zwolnień. Obecnie sytuacja się stabilizuje, a prognozy na 2024 rok są umiarkowanie optymistyczne.

Zapotrzebowanie na pracowników IT nadal jest wysokie, choć firmy do rekrutacji podchodzą nieco bardziej rozważnie. Szczególnie poszukiwani są specjaliści z doświadczeniem w takich dziedzinach jak cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, technologie chmurowe, data science i systemy ERP. Juniorom może być dużo trudniej znaleźć pracę, ale dla doświadczonych kandydatów z cennymi kompetencjami nadal jest to rynek kandydata.

Jeśli przeanalizujemy dostępne raporty płacowe, możemy przypuszczać, że 2024 przyniesie nam wzrost aktywności rekrutacyjnej w branży IT. Do Polski napływają zapytania inwestorskie związane z rozbudową zespołów i budową centrów IT, a to świadczy o przechodzeniu globalnych firm z modelu oszczędnościowego do inwestycyjnego. Nasz kraj nadal jest atrakcyjnym miejscem dla firm IT, szczególne ze względu na dostępność wykwalifikowanych specjalistów z tego sektora. Rosnąca populacja doświadczonych programistów przyciąga kolejne firmy, które chcą budować w Polsce swoje zespoły. Szczególnie poszukiwani są developerzy znający języki Java, .NET i C++ oraz technologie chmurowe.

Mimo wyhamowania dynamiki wzrostu płac, wynagrodzenia w IT dalej pozostają na wysokim poziomie. Na szczególnie wysokie zarobki mogą liczyć specjaliści i eksperci w dziedzinach deficytowych, takich jak cyberbezpieczeństwo, AI i machine learning, data science oraz inżynieria oprogramowania. Osoby zmieniające pracę lub projekt mogą liczyć na znaczące podwyżki, nawet do 40%.

Trendy na 2024 i plany firm IT dotyczące zatrudnień i wynagrodzeń

Jak informuje raport hays.pl, 93% firm IT planuje rekrutować pracowników w 2024 roku, a 51% z nich spodziewa się trudności w znalezieniu odpowiednich kandydatów. 21% specjalistów IT planuje zmianę pracy, a 60% liczy na podwyżkę. Wynagrodzenia prawdopodobnie utrzymają się na stabilnym poziomie, z umiarkowanymi wzrostami dla najbardziej poszukiwanych specjalistów.

Raport SoDA wskazuje z kolei na zmniejszającą się rotację pracowników. W porównaniu z rokiem 2021, wskaźnik ten obniżył się o 8 punktów procentowych. To oznacza, że specjaliści IT znacznie chętniej pozostają w swoich firmach, odzwierciedlając w ten sposób swoją niepewność co do dalszych perspektyw branży. W kwestii zatrudnienia, w 2024 roku firmy IT planują dalsze działania ukierunkowane na wzrost i utrzymanie stabilności. 61% badanych firm zadeklarowało chęć zwiększenia zatrudnienia, przy czym najwięcej takich planów mają firmy małe i duże. Jednocześnie niemal 3/4 firm planuje podwyżki wynagrodzeń dla swoich pracowników. Mediana planowanej podwyżki wynosi 7%. 

W 2023 roku podwyżki objęły wszystkie grupy stanowisk, zarówno u pracowników B2B, jak i tych zatrudnionych na UoP. Szczególnie wysokie wzrosty zanotowano w przypadku umów o pracę (22%), podczas gdy wynagrodzenia B2B wzrosły o 13%. Bezkonkurencyjnie najwyższe zarobki w 2023 roku otrzymali specjaliści DevOps Engineer/Cloud Engineer na poziomie seniorskim. Jeśli chodzi o inżynierów QA, mediana ich zarobków to 15 760,00 PLN brutto w przypadku UoP i 22 316,00 PLN netto na fakturze w przypadku B2B (poziom senior). Dla poziomów mid/regular wynagrodzenia kształtują się na poziomie 10 627,00 PLN (brutto, UoP) i 15 120,00 PLN (netto na fakturze, B2B).

A co ze zwolnieniami? Według raportu SoDA, trend zwalniania pracowników dotknął w 2023 roku głównie firmy średnie i małe, a także te zlokalizowane w dużych miastach. Z kolei duże firmy (powyżej 200 pracowników) wykazywały większą stabilność pod tym względem. Pomimo tej sytuacji, rynek pracy IT nadal cechuje się wzrostami wynagrodzeń. 

Co o zarobkach testerów mówi raport hays.pl?

W przypadku testerów zatrudnionych na podstawie UoP, minimalne wynagrodzenie dla testerów manualnych wynosi 8 000,00 PLN, a maksymalne to 13 000,00 PLN, podczas gdy najczęściej proponowana stawka to 10 000,00 PLN. Wszystkie stawki wyrażone są w kwocie brutto.

W przypadku testerów automatyzujących stawka wahała się od 12 000,00 PLN do 18 000,00 PLN, a najczęściej proponowaną była kwota 16 000,00 PLN. 

uop-zarobki-hays-pl.jpgInaczej wygląda sytuacja w przypadku testerów zatrudnionych w oparciu o B2B. W przypadku testerów manualnych (przy założeniu 160h miesiąca pracy):

  • wynagrodzenie juniora to przedział 7 200,00 PLN – 12 800,00 PLN, a najczęstsze – 11 200,00 PLN
  • wynagrodzenie mida waha się od 11 200,00 PLN do 17 600,00 PLN (najczęstsze – 14 400,00 PLN)
  • stawki seniora to od 15 200,00 PLN do 20 800,00 PLN (najczęstsze – 18 400,00 PLN)

W przypadku testerów automatyzujących:

  • junior może liczyć na wynagrodzenie w przedziale 10 400,00 PLN – 16 000,00 PLN (średnie – 13 600,00 PLN)
  • przedział zarobków mida to 16 800,00 PLN – 22 400,00 PLN (średnie – 20 000,00 PLN)
  • przedział zarobków seniora wynosi od 21 600,00 PLN do 29 600,00 PLN (średnie – 24 000,00 PLN)

b2b-zarobki-hays-pl.jpgWszystkie podane stawki to stawki godzinowe netto. 

Podsumowując powyższe informacje i pojawiające się prognozy, rok 2024 dla branży IT w Polsce będzie prawdopodobnie czasem stabilizacji i dość umiarkowanego wzrostu. To nadal rynek kandydata, pomimo lekkiego wyhamowania wzrostu płac. Pozostaje nam obserwować bieżące wydarzenia i liczyć, że zapotrzebowanie na specjalistów nadal będzie wysokie, a wynagrodzenia pozostaną na atrakcyjnym poziomie. To, na co rynek pracy będzie zwracać uwagę, to odpowiednie kompetencje i doświadczenie kandydatów. 
 

Źródła:
https://www.hays.pl/raport-placowy/technology
https://branden.biz/raport-placowy-branzy-it-2024-soda/

To powinno Cię zainteresować