Testerzy odpowiadają testerom 43. Modele wytwarzania oprogramowania dla testerów

Testerzy odpowiadają testerom 43. Modele wytwarzania oprogramowania dla testerów
Zasoby naszego portalu są naprawdę spore i znajdziecie w nich wiele informacji. Nie zawsze są one dostępne w jednym miejscu, a w kilku osobnych publikacjach. Wojciech pyta o metody wytwarzania oprogramowania z perspektywy testera. Odpowiadamy.

W mailu do Redakcji padły 3 pytania o SDLC, czyli cykl życia oprogramowania, i udzielamy na nie odpowiedzi.

Droga redakcjo, czy stworzylibyście jakiś artykuł opisujący metody wytwarzania oprogramowania z perspektywy pracy testera oraz dokładny podział tych metod sekwencyjne, iteracyjne i przyrostowe, model kaskadowy, model V? Wiem, że jest to opisane w Sylabusie ISTQB, oraz jest wiele artykułów na ten temat np. Scrum Guide, również śledzę Państwa stronę, jednakże nigdzie nie znalazłem żadnego opisującego te metody w przejrzysty łatwy sposób np. w postaci tabelki, gdzie należy Scrum, Agile, Kanban, czy Waterfall, a dla wielu początkujących testerów nie wszystko to jest zrozumiałe.

Takie publikacje już są na naszych stronach:

W mojej firmie metodą wytwarzania oprogramowania teoretycznie jest „Kanban” i ma on następujące cechy:
- spotkania raz w tygodniu lub w ogóle, 
- brak tablicy kanbanowej, 
- brak definiowania zakończenia zadań, 
- brak specyfikacji do aplikacji, 
- brak definiowania maksymalnej liczby zadań co powoduje niekończący się ciąg zadań.
Czy to jest Kanban?

Taki model nie wyczerpuje definicji Kanbana.
Więcej informacji o Kanbanie z testerskiej perspektywy:

Czy dobrym pomysłem jest wpisać w CV informacje o metodykach w jakich się pracowało nawet jeśli są on nazywane inaczej niż to czym są w rzeczywistości?

Warto uwzględniać w CV te modele wytwórcze, które znamy od praktycznej strony. Złym pomysłem jest za to wpisywanie modeli, których się nie poznało. To, że organizacja, w której pracujemy nazywa się scrumową, nie znaczy, że taka jest.

Na koniec warto pamiętać, że współczesne modele wytwarzania oprogramowania rzadko kiedy jeden do jednego odpowiadają ich wzorcom.

Polecamy:

To powinno Cię zainteresować