Certyfikowany tester rozwiązań mobilnych ISTQB

Certyfikowany tester rozwiązań mobilnych ISTQB
ISTQB zdecydowało się rozszerzyć model certyfikacji o Certified Mobile Application Tester.

Podczas spotkania ISTQB® General Assembly w Limie, 24.03.2017, zdecydowano o rozwoju nowego sylabusa oraz dodatkowej dokumentacji dla Certified Mobile Application Tester.

Na rynku istnieją już dwie certyfikacje dla testerów rozwiązań mobilnych, które powstały równolegle do certyfikacji ISTQB. Są to:

  • ASTQB Certified Mobile Tester - amerykańskiego odpowiednika ISTQB,
  • CMAP - Certified Mobile App Professional - niemieckiej organizacji iSQI.

Ciekawostką jest to, że oba certyfikaty mają formułę zbliżoną do ISTQB jako warunek przystąpienia stawiają zdany egzamin ISTQB Poziomu Podstawowego. Dodatkowo, pikanteri sprawie nadają ludzie pracujący nad istniejącymi certyfikatami, którzy  związani są blisko z ISTQB. Dla ASTQB CMT jest to Rex Black czy Judy McKay, a dla CMAP jest to Vipul Kocher. Obydwa certyfikaty mają już swoją sporą grupę odbiorczą. Jeden dominuje w Stanach Zjednoczonych, drugi w Europie Zachodniej oraz Indiach. ISTQB stoi więc przed trudnym zadaniem określenia, którę ścieżkę wybrać:

  1. Wyprodukować zupełnie nowy sylabus, co wydaje się być nieprawdopodobne
  2. Uznać jeden z istniejących certyfikatów jako swój, co z kolei spowoduje silny konflikt z pozostałym na rynku certyfikatem; można założyć, że ze względów politycznych ISTQB wybierze raczej certyfikat ASTQB
  3. Zaprosić oba ciała do konsultacji i stworzyć nowy, wspólny certyfikat spinający wszystkie 3 certyfikacje.

Istnieje jeszcze jedno wskazanie na rozwiązanie ASTQB. ISTQB ogłosiło powstanie jednego certyfikatu tak jak ma to miejsce w przypadku CMT. CMAP ma dużo bardziej rozwiniętą strukturę składającą się dodatkowo z certyfikatów Mobile App Test Automation oraz Mobile App Performance.

 

Komentarz

Bez względy na kierunek w jakim pójdzie ISTQB, zaistniałą sytuację można analizować w wielu wymiarach. ISTQB jako organizacja zaspała rewolucję na rynku rozwiązań mobilnych, kiedy to jej poszczególni członkowie silnie zainwestowali w nowe certyfikaty z pominięciem firmy - matki. Pokazuje to olbrzymią inercję w adaptowaniu nowości z rynku. Widać również, że w samym stowarzyszeniu istnieje wiele sił politycznych, które ścierają się i próbują lobbować na swoją rzecz.

 

Źródła: 

http://www.istqb.org/news/news/2017/676-new-certified-mobile-application-tester-completes-istqb®-product-portfolio.html

https://www.astqb.org/get-certified/mobile-tester/

https://www.isqi.org/en/mobile-app-professional.html

To powinno Cię zainteresować