Defekt. Ale jaki?

Defekt. Ale jaki?
W kodzie można popełnić tysiące błędów. Zgadnij jaki błąd popełniono tutaj.

Poniżej znajduje się prosty kod C.


void
count( void ) { int k, i; for (i = 0; i < 10; i++) { k = k + 1; } printf("%d", k); }

 

Jaką wartość przyjmie na wyjściu "k"?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Trudno powiedzieć. Najprawdopodobniej przyjmie wartość losową ponieważ "k"nie zostało zainicjalizowane. Błąd niezainicjalizowanej zmiennej.

Za: http://en.wikipedia.org/wiki/Uninitialized_variable

5519

To powinno Cię zainteresować