Ile przypadków testowych potrzeba dla pokrycia warunków, warunków wielokrotnych i warunków znaczących w kodzie?

Ile przypadków testowych potrzeba dla pokrycia warunków, warunków wielokrotnych i warunków znaczących w kodzie?
Przykładowe pytania i odpowiedzi z technik białoskrzynkowych dla pokrycia warunków, warunków wielokrotnych i warunków znaczących w oparciu o pseudokod wygenerowany w mechanizmie TestCompetence.


W oparciu o nową, zoptymalizowaną wersję generatora pseudokodu w TestCompetence można znaleźć jeszcze więcej przykładów zadań dla technik białoskrzynkowych. Daje to możliwość ćwiczenia kalkulowania minimalnej ilości przypadków testowych dla pokrycia warunków. Umiejętność ta przydaje się między innymi na egzaminie poziomu zaawansowego ISTQB.

Poniżej prezentacje narzędzia oraz przypadków testowych w technikach.

Pokrycie warunków (condition coverage)

 Pokrycie warunków wielokrotnych (multiple condition coverage)


Pokrycie warunków znaczących (condition determination coverage)

 

 

To powinno Cię zainteresować