ISTQB - status poziomu ekspert

ISTQB - status poziomu ekspert
ISTQB obiecało na koniec 2013 r. nowe egzaminy poziomu eksperckiego. Czy tych terminów uda się dotrzymać?

Niestety ostatnie informacje płynące z ISTQB Expert Level Working Group, czyli grupy zajmującej się certyfikacją ekspercką są z początku roku 2012 i nie można ich uznać za najświeższe.

Na dzień publikacji tego artykułu dostępne są dwa sylabusy poziomu ekspert:

  1. Improving the Test Process
  2. Test Management

Oby dwa dedykowane są ekspertom posiadającym certyfikat ISTQB Poziomu Zaawansowanego z obszaru Kierownik Testów.

 

 

 

Co wiemy o kursie?

Publikacje ISTQB są w tym względzie niespójne. Wydaje się jednak, że kurs nie będzie obowiązkowy.

Kursy mają być bardziej praktyczne - 50% praktyki.

Czas trwania kursów na dzień dzisiejszy przeraża:

  • Improving the Test Process (9 dni)
  • Test Management (8 dni)

 

Co na dzień dzisiejszy wiemy o egzaminie?

Egzamin podzielony będzie na dwie części.

  1. Pytania wielokrotnego wyboru - 1 godzina, 20 pytań
  2. Esej - 30 minut na czytanie, 2 godziny na odpowiedź na 4 lub 5 pytań

Aby zdać należy osiągnąć wynik powyżej 75% poprawnych odpowiedzi.

 

Jak długo ważny będzie certyfikat?

W przeciwieństwie do bezterminowych certyfikatów poziomu podstawowego i zaawansowanego certyfikat ważny będzie przez 5 lat. Aby go "odświeżyć" będzie można albo ponownie podejść do egzaminu albo też osiągnąć 200 punktów CEC, które można zbierać poprzez np. udział w ISTQB Working Group, udział w konferencjach, uczenie na kursach, pisanie książek i artykułów.

 

Ciągle czekamy na ostateczne określenie daty dostępności egzaminów poziomu eksperckiego.

 

To powinno Cię zainteresować