Jak czytać sylabus ISTQB? Słownictwo.

Jak czytać sylabus ISTQB? Słownictwo.
Sylabus ISTQB to tylko część wartościowego materiału przygotowanego przez tą organizację. Jest również słownik, który zawiera definicje najważniejszych pojęć w testowaniu. Propozycje opisów poszczególnych haseł w testowaniu są kompromisem i pochodzą z wielu źródeł.
 

Każdy rozdział sylabusa ISTQB zawiera przykładowe, kluczowe dla danego obszaru pojęcia. Ponieważ większość z nich będzie nowością lub będzie też redefinicją znanego już hasła, ISTQB odsyła nas do słownika w celu ich dokładnego poznania.

Przykładowo w sylabusie "ISTQB Certyfikowany tester. Plan poziomu podstawowego. Wersja 2011.1.1" w podrozdziale: 1.1 "Dlaczego testowanie jest niezbędne?" znajdują się następujące terminy, które tester, zanim przystąpi do czytania zawartości rozdziału, powinien znać. Są to: pluskwa, defekt, błąd, awaria, usterka, pomyłka, jakość, ryzyko. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że hasła te będą nam znane, ale warto odwołać się do słownika, aby upewnić się, że w pełni je rozumiemy. Przykładowo "pomyłka" i "błąd" traktowane są zamiennie, gdzie w realnym świecie przyjęło się mówić, że "defekt" i "błąd" to to samo (opisaliśmy to tutaj).

Definicje ISTQB bazują na wielu wartościowych źródłach, a sam słownik jest najpełniejszą ich kompilacją. Jest to bardzo wartościowe źródło pojęć z zakresu testowania.

 

Słownik pojęć z zakresu testowania oprogramowania do pobrania ze strony: http://edu.ittraining.pl/material/Slownik-terminow-testowych-ISTQB

Sylabus ISTQB Poziomu Podstawowego: http://edu.ittraining.pl/material/Sylabus-ISTQB-Poziomu-Podstawowego-PL

 

SPRAWDŹ TAKŻE
Jak czytać sylabus ISTQB? Cele nauczania. 
Jak czytać sylabus ISTQB? Proces testowania. 
Jak czytać sylabus ISTQB? Model iteracyjny czy inkrementacyjny? 

 

 

To powinno Cię zainteresować