Jak czytać sylabus ISTQB? Słownictwo.

10822
wyświetleń
Jak czytać sylabus ISTQB? Słownictwo.
Sylabus ISTQB to tylko część wartościowego materiału przygotowanego przez tą organizację. Jest również słownik, który zawiera definicje najważniejszych pojęć w testowaniu. Propozycje opisów poszczególnych haseł w testowaniu są kompromisem i pochodzą z wielu źródeł.
 

Każdy rozdział sylabusa ISTQB zawiera przykładowe, kluczowe dla danego obszaru pojęcia. Ponieważ większość z nich będzie nowością lub będzie też redefinicją znanego już hasła, ISTQB odsyła nas do słownika w celu ich dokładnego poznania.

Przykładowo w sylabusie "ISTQB Certyfikowany tester. Plan poziomu podstawowego. Wersja 2011.1.1" w podrozdziale: 1.1 "Dlaczego testowanie jest niezbędne?" znajdują się następujące terminy, które tester, zanim przystąpi do czytania zawartości rozdziału, powinien znać. Są to: pluskwa, defekt, błąd, awaria, usterka, pomyłka, jakość, ryzyko. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że hasła te będą nam znane, ale warto odwołać się do słownika, aby upewnić się, że w pełni je rozumiemy. Przykładowo "pomyłka" i "błąd" traktowane są zamiennie, gdzie w realnym świecie przyjęło się mówić, że "defekt" i "błąd" to to samo (opisaliśmy to tutaj).

Definicje ISTQB bazują na wielu wartościowych źródłach, a sam słownik jest najpełniejszą ich kompilacją. Jest to bardzo wartościowe źródło pojęć z zakresu testowania.

 

Słownik pojęć z zakresu testowania oprogramowania do pobrania ze strony: http://edu.ittraining.pl/material/Slownik-terminow-testowych-ISTQB

Sylabus ISTQB Poziomu Podstawowego: http://edu.ittraining.pl/material/Sylabus-ISTQB-Poziomu-Podstawowego-PL

 

SPRAWDŹ TAKŻE
Jak czytać sylabus ISTQB? Cele nauczania. 
Jak czytać sylabus ISTQB? Proces testowania. 
Jak czytać sylabus ISTQB? Model iteracyjny czy inkrementacyjny? 

 

 

10822
wyświetleń

To powinno Cię zainteresować