Kim jest Dobry Kierownik Testów?

Kim jest Dobry Kierownik Testów?
Szkolenia dla liderów testów zwykle kończą się na certyfikacji ISTQB. Warto jednak pamiętać, że dobre szkolenie to coś więcej niż tylko sztywne ramy certyfikacji. Oto nasze praktyczne szkolenie z zarządzania testowaniem.
 

Ciężko jednoznacznie powiedzieć, kim jest dobry menedżer testowania. Można za to spróbować określić kilka rekomendowanych umiejętności lub cech tej roli.

  1. Dobry kierownik testów zna wszystkie standardy opisane w sylabusie ISTQB Poziomu Zaawansowanego – Kierownik Testów. Zna również wszystko, co zostało w sylabusie pominięte jak np. standard testowania ISO 29119.
  2. Dobry kierownik testów zna i rozumie wszystkie modele wytwarzania oprogramowania od kaskady przez RUP aż po Agile. Analizuje wszystkie nowe modele jak DevOps czy Lean IT, nawet jeśli w nich nie pracuje.
  3. Dobry koordynator testów wie, że nie znajdzie się w zespołach zwinnych, gdzie odpowiedzialność za jakość spoczywa na całym zespole, a nie na dedykowanych rolach.
  4. Dobry menedżer testów zna różnicę między QA a testowaniem.
  5. Dobry menedżer testów, obudzony w środku nocy, potrafi wskazać wartość biznesową testowania i na przykładach pokazać, dlaczego jest ona ważna.
  6. Dobry dyrektor testów zna trójkąt jakości i wie, że w projekcie przyjdzie mu balansować między niską ceną, krótkim czasem i wysoką jakością.
  7. Dobry test lead wie, jakie są szkoły testowania i wie, że toczy się wojna między testowaniem usystematyzowanym, promowanym przez ISTQB, i opartym na kontekście, proponowanym przez Context-Driven School.
  8. Dobry test team lead wie, kim jest Cem Kaner, Rex Black i James Bach, a jego praktyka pozwala mu polemizować lub zgadzać się z nimi.
  9. Dobry test manager potrafi wycenić i zaplanować testy bazując na szczątkowych informacjach, a dzięki pogłębionej analizie jest w stanie urealnić cenę i plany.
  10. Dobry Kierownik Testów wie, że nie wie wszystkiego, dlatego też buduje wokół siebie zespół ludzi, który może mu pomóc prowadzić projekt w obszarze, w którym niekoniecznie jest ekspertem.

 

Zobacz przykładowe ćwiczenia rozwiązywane podczas kursu Dobry Kierownik Testów >>

Najbliższy termin laboratorium Dobrego Kierownika Testów to 6-8 grudnia w Poznaniu.

 

PS. Wszystkie użyte nazwy stanowisk mogą dotyczyć tej samej roli i bardzo podobnego zakresu odpowiedzialności.

 

To powinno Cię zainteresować