Modele dostarczania testowania - Insourcing testerów

Modele dostarczania testowania - Insourcing testerów
Testowanie oprogramowania można dostarczać do projektów na wiele sposobów. Jednym z nich jest pozyskanie ludzi o wysokich kompetencjach w testowaniu przez firmy oferujące konsultantów.


Metoda taka nazywana jest insourcingiem. Agencje w Polsce i na świecie, które dysponują osobami o umiejętnościach testowania oprogramowania dostarczają (zazwyczaj) godziny pracy konsultantów.
 

Zalety z perspektywy zamawiającego

- szybkość - w relatywnie krótkim czasie można znaleźć osoby, które mogą wspomóc naszych testerów w testowaniu,

- unikalne kompetencje - w niektórych przypadkach firmy nie potrzebują przeprowadzać pełnej rekrutacji pracownika o danych kompetencjach jeśli jest to jedynie krótki test w specjalizowanym obszarze. Przykładem mogą być testy użyteczności, gdzie wystarczy zaangażować konsultanta na czas trwania prac nad interfejsem aplikacji,

- kreatywność księgowa - niektórym organizacjom bardziej opłaca się kupować pracę od innych firm niż samodzielnie zatrudniać pracowników. W wielu przypadkach może tu chodzić o umowy z lokalnymi władzami (np. w zamian za zwolnienia podatkowe "inwestuje się" w lokalny rynek) lub wpisanie danego kosztu do innej rubryki księgowej (przykładowo wydanie środków finansowych jest postrzegane jako inwestycja, podczas gdy zatrudnienie jest postrzegane jako podnoszenie kosztów funkcjonowania),

- limity - jeśli jesteśmy dużą organizacją, nasza firma-matka (zazwyczaj zagraniczna centrala) może odgórnie ograniczać wzrost i nie pozwalać na zatrudnienie,

- łatwość redukcji - konsultantów można łatwo zwolnić (warunkują to zapisy umowy), kiedy nasza firma w krótkim czasie musi ograniczyć koszty,

- bezpieczeństwo - insourcing jest dla wielu organizacji bezpieczniejszą metodą niż outsourcing. Konsultanci pracują zazwyczaj w siedzibie i na sprzęcie zamawiającego. Łatwiej więc zadbać o know-how i bezpieczeństwo informacji.

 

Metody rozliczania

Podstawą rozliczania w tym modelu jest roboczogodzina (man/hour). Firma wynajmująca konsultantów obciąża fimę kupującą kosztami za godzinę pracy. 

Najczęściej poszukiwani są specjaliści do następujących testów:

  • testy wydajnościowe
  • testy bezpieczeństwa
  • testy użyteczności
  • automatyzacja testów
  • kierownicy testów.
Poznaj nasze usługi testowania oprogramowania >>

 

Inne modele dostarczania testowania: outsourcing testowania, praca najemna

 

To powinno Cię zainteresować