Modele dostarczania testowania - Insourcing testerów

Modele dostarczania testowania - Insourcing testerów
Testowanie oprogramowania można dostarczać do projektów na wiele sposobów. Jednym z nich jest pozyskanie ludzi o wysokich kompetencjach w testowaniu przez firmy oferujące konsultantów.


Metoda taka nazywana jest insourcingiem. Agencje w Polsce i na świecie, które dysponują osobami o umiejętnościach testowania oprogramowania dostarczają (zazwyczaj) godziny pracy konsultantów.
 

Zalety z perspektywy zamawiającego

- szybkość - w relatywnie krótkim czasie można znaleźć osoby, które mogą wspomóc naszych testerów w testowaniu,

- unikalne kompetencje - w niektórych przypadkach firmy nie potrzebują przeprowadzać pełnej rekrutacji pracownika o danych kompetencjach jeśli jest to jedynie krótki test w specjalizowanym obszarze. Przykładem mogą być testy użyteczności, gdzie wystarczy zaangażować konsultanta na czas trwania prac nad interfejsem aplikacji,

- kreatywność księgowa - niektórym organizacjom bardziej opłaca się kupować pracę od innych firm niż samodzielnie zatrudniać pracowników. W wielu przypadkach może tu chodzić o umowy z lokalnymi władzami (np. w zamian za zwolnienia podatkowe "inwestuje się" w lokalny rynek) lub wpisanie danego kosztu do innej rubryki księgowej (przykładowo wydanie środków finansowych jest postrzegane jako inwestycja, podczas gdy zatrudnienie jest postrzegane jako podnoszenie kosztów funkcjonowania),

- limity - jeśli jesteśmy dużą organizacją, nasza firma-matka (zazwyczaj zagraniczna centrala) może odgórnie ograniczać wzrost i nie pozwalać na zatrudnienie,

- łatwość redukcji - konsultantów można łatwo zwolnić (warunkują to zapisy umowy), kiedy nasza firma w krótkim czasie musi ograniczyć koszty,

- bezpieczeństwo - insourcing jest dla wielu organizacji bezpieczniejszą metodą niż outsourcing. Konsultanci pracują zazwyczaj w siedzibie i na sprzęcie zamawiającego. Łatwiej więc zadbać o know-how i bezpieczeństwo informacji.

 

Metody rozliczania

Podstawą rozliczania w tym modelu jest roboczogodzina (man/hour). Firma wynajmująca konsultantów obciąża fimę kupującą kosztami za godzinę pracy. 

Najczęściej poszukiwani są specjaliści do następujących testów:

  • testy wydajnościowe
  • testy bezpieczeństwa
  • testy użyteczności
  • automatyzacja testów
  • kierownicy testów.
Poznaj nasze usługi testowania oprogramowania >>

 

Inne modele dostarczania testowania: outsourcing testowania, praca najemna

 

10834

Powiązane szkolenia

20-21
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Teoria testowania
1 622PLN
ISTQB® Tester Zwinny
13
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-23
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
Warszawa
Praktyka testowania
3 200PLN
Zawód Tester
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27
lutego
2023
-27
maja
2023
online
Praktyka testowania
1 999PLN
Praktyka testowania dla początkujących testerów
3
Wolne miejsca
Rezerwuj
20-21
marca
2023
Jarosław Hryszko
online
Dobre praktyki testowania
1 600PLN
Dobry Tester - Laboratorium
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
18-19
maja
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 600PLN
Dobry Przypadek Testowy - Laboratorium
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie użyteczności
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-28
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Języki programowania dla testerów
1 800PLN
JavaScript dla testerów oprogramowania
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
19
kwietnia
2023
Adam Matłacz
online
Praktyka testowania
1 000PLN
Exploratory Testing Masterclass
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
08-10
maja
2023
Sławomir Radzymiński
online
Automatyzacja testowania
4 000PLN
Testy wydajnościowe w k6
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
24-26
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
3 000PLN
Tester gier
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować