Nowy kurs i egzamin ISTQB Poziomu Zaawansowanego - Analityk Testów

Nowy kurs i egzamin ISTQB Poziomu Zaawansowanego - Analityk Testów
W związku ze zmianami w ISTQB z początkiem czerwca testerzy.pl wprowadzają nowe szkolenia i egzaminy ISTQB poziomu zaawansowanego. Prezentujemy naszą analizę zmian w materiałach oraz w szkoleniach i egzaminach na certyfikat Analityk Testów (Test Analyst).

Na dzień publikacji nie jest jeszcze dostępny sylabus ISTQB w języku polskim dla modułu Analityka Testów. Analiza opiera się więc na podręczniku angielskim http://edu.ittraining.pl/material/Sylabus-ISTQB-Advanced-Level-Test-Analyst-EN

 

Główne zmiany to:

 • wydanie wydzielonego podręcznika tylko dla modułu Test Analyst (Analityk Testów)
 • usunięcie materiałów odpowiednich dla innych szkoleń poziomu zaawansowanego
 • usunięcie w całości normy IEEE 829 i przykładów dokumentów z tego standardu
 • usunięcie w całości normy IEEE 1028 i przykładów przeglądów
 • nowe cele nauczania (Learning Objectives)
 • uzupełnienie o praktyki Agile
 • krótszy kurs (o jeden dzień)
 • mniej pytań na egzaminie (o 5) przy tym samym czasie zdawania.


Główne zmiany sylabusie z podziałem na rozdziały to:

 • Testing Process  – szczegółowe omówienie procesu testowania oprogramowania
 • Test Management Responsibilities for the Test Analyst – uwzględnienie odpowiedzialności analityka testów
 • Test Techniques – bez poważniejszych zmian; usunięcie technik białoskrzynkowych, rozszerzenie technik tablicy decyzyjnej o optymalizację tablic ("collapsed tables"), dodanie nowej techniki "Analiza domenowa"
 • Testing Software Quality Characteristics – bez poważniejszych zmian
 • Reviews – usunięcie typów przeglądów i szersze uwzględnienie list kontrolnych
 • Defect Management – usunięcie odwołań do normy IEEE 1044, dodanie zagadnienia Root Cause Analysis
 • Test Tools – pozostawienie jedynie narzędzi stosowanych przez TA.

 

 

To powinno Cię zainteresować