Testowanie i co dalej?

Testowanie i co dalej?
Droga od testera do managera testów nie jest zwykle prosta. Jest przejściem od dostarczania informacji do wykorzystania tej informacji do prowadzenia projektu testowania. To zmiana od wykonywania polecenia do wzięcia odpowiedzialności za jakość.

Co czujesz:

 • kiedy po raz kolejny przeglądasz plany testów i już dobrze wiesz, że są nierealistyczne

 • gdy przypadki testowe nie gwarantują rzetelnej weryfikacji dostawy, gdyż są przygotowywane na bazie nieprawidłowych wymagań, a te zaś nie odzwierciedlają potrzeb klienta

 • gdy po raz kolejny zwierzchnik podpowiada, aby wszystko automatyzować, bo będzie szybciej, nawet gdy nie uczestniczysz w tworzeniu powtarzalnego produktu

 • kiedy znów Cię pominięto w przeglądzie wymagań projektowych

 • kiedy sprint jest tylko z nazwy i stwarza pozory, a wszystko dzieje się tak samo jak zwykle, markując jedynie używanie określonej metodyki

 • gdy nie wiesz jak masz wytłumaczyć klientowi, dlaczego funkcjonalność nie działa zgodnie z jego oczekiwaniami i świecisz oczami za cały projekt

 • kiedy odnosisz wrażenie, że spotkania trwają w nieskończoność i nic z nich nie wynika

 • gdy musisz walczyć o słuszność swoich uwag i po raz kolejny udowadniać, że wiesz o czym mówisz

 • kiedy czekasz w dzień a testujesz w nocy i weekendy, bo jest opóźnienie w projekcie, a dostawa nie może się opóźnić

 • kiedy otrzymujesz pomoc w ostatniej fazie testów w postaci zdolnych i ambitnych studentów, w celu zrównoleglenia testowania

 • gdy po raz kolejny otrzymujesz do testów niedziałającą nową wersję oprogramowania bez wcześniej wykonanych testów jednostkowych

 • kiedy po raz kolejny w celu podniesienia jakości intensyfikujesz testowanie i przerzucasz zasoby do tonącego projektu?

 

Gdy czujesz, że masz już dość ciągłego powtarzania tych samych błędów i chcesz wziąć sprawy w swoje ręce tak, aby mieć większy wpływ na jakość i kulturę pracy, to najprawdopodobniej jest ten moment, w którym powinieneś rozważyć, czy przypadkiem nie zostać managerem.

Z obserwacji różnych organizacji wytwarzających oprogramowanie wynika, iż doświadczeni testerzy, ze względu na charakter swojej pracy oraz umiejscowienie jej relatywnie na końcu łańcucha wynikowego, który dodatkowo podlega weryfikacji i walidacji przez klienta, bardzo często doświadczają frustracji brakiem zaangażowania oraz niesolidnością dostaw przeznaczonych do testów. Podlegają oni jednocześnie presji organizacji macierzystej, która oczekuje od nich prowadzenia testów akceptacyjnych w taki sposób, aby klient pozytywnie zweryfikował dostawę. W tej sytuacji testerzy są permanentnie eksponowani na stres związany z jednej strony z niezadowoleniem klienta, a z drugiej ze złej wewnętrznej organizacji pracy, która jest przyczyną nieporozumień i większości problemów, z którymi muszą sobie radzić sami.

Ponadto, ponieważ testerzy bardzo często muszą rozumieć horyzontalną funkcjonalność systemów, ich punkty styku, integracji, przepływy danych, posiadają automatycznie najlepsze praktyczne zrozumienie występujących zależności biznesowych oraz wymagań niefunkcjonalnych, których nie posiadają specjaliści dziedzinowi. Jest to nieoceniony zasób wiedzy, która wprost czyni z nich ponadprzeciętnych analityków biznesowych oraz managerów odpowiedzialnych za dostawę produktu. Dlaczego więc tak niewielu managerów rekrutuje się z testerów? Czy jest to problem organizacji, czy może jest problem leżący po stronie testerów? 

 

Oczywiście w ramach testowania istnieje mnóstwo dziedzin, w których można się rozwijać i specjalizować. Dla tych jednak, którzy poczuli, że chcą coś zmienić, mieć większy wpływ, pragną zarządzać dostawami i zespołami tak aby zapewnić lepszą jakość i móc pozytywnie oddziaływać na organizację pracy i dojrzałość procesów wytwarzania oprogramowania, przygotowaliśmy szkolenie. Ma ono na celu pomóc w rozbudzeniu ambicji managerskich wśród testerów, zrozumieć czym zarządzanie jest i z czym się to wiąże, przedstawić szereg technik oraz dostarczyć niezbędnych umiejętności w tym zakresie. Najważniejszą zaletą tego szkolenia jest praktyczna pomoc każdemu uczestnikowi w zrozumieniu swoich silnych i słabych stron tak, aby mogli skutecznie wykonać swój pierwszy, świadomy milowy krok w kierunku aktywnego kreowania rzeczywistości, w której się znajdują.

 

Autor: Sebastian Magda

 

Więcej informacji o szkoleniu "Od Testera do Managera" oraz aktualne terminy znajdziecie na stronie http://szkolenia.testerzy.pl/praktyka-testowania/od-testera-do-managera

 

 

To powinno Cię zainteresować