Nagrody ISTQB®. Zwycięzca wybrany

Nagrody ISTQB®. Zwycięzca wybrany
ISTQB® zdecydowało. W 2022 roku specjalna nagroda International Software Testing Excellence Award trafiła do rąk Rika Marselisa.

Decyzja zapadła podczas Zgromadzenia Ogólnego ISTQB® w Dublinie, które miało miejsce 13 maja 2022 r. Otrzymując nagrodę, Rik tym samym dołączył do grona zwycięzców, w którym znajdują się już między innymi Richard Bender (2019), Paul Gerrard (2018) czy Robert Binder (2016). ISTQB® doceniło jego znaczący wkład w dziedziny testowania i jakości oprogramowania, który spełnia kryteria nagrody, do których należą:

  • zwiększanie świadomości społecznej na temat znaczenia jakości i testowania oprogramowania,
  • przyczynianie się do doskonalenia procesów wytwarzania oprogramowania,
  • postęp w publikacji wyników badań w zakresie jakości i testowania, 
  • promowanie dalszego kształcenia i uczenia się przez całe życie w zakresie jakości i testowania oprogramowania,
  • wspieranie tworzenia standardów i najlepszych praktyk w obszarze jakości i testowania.

Tegoroczna nagroda przewidziana dla zwycięzcy to specjalna premia w wysokości 5000 euro.

Gratulujemy wszystkim nominowanym, a szczególnie Marcie Firlej, która jako pierwsza osoba z Polski trafiła do finału. Warto wspomnieć, że Rik dowiedział się o nagrodzie będąc we Wrocławiu na test:fest organizowanym przez Martę.
 
Rik jest siódmym laureatem nagrody ISTQB®. Nagrodę tylko raz udało się zdobyć kobiecie; w 2012 otrzymała ją Dorothy Graham.

Więcej na: https://awards.istqb.org/excellence-award/award-winner.html

Źródła:
https://www.facebook.com/istqborg/videos/971745266854330

To powinno Cię zainteresować