WCAG 2.2 już oficjalnym standardem

WCAG 2.2 już oficjalnym standardem
Nowa wersja WCAG jest od teraz oficjalnym standardem sieciowym zgodnie z rekomendacją W3C.

Zmiany z WCAG 2.1 na WCAG 2.2 uwzględniają 9 dodatkowych kryteriów sukcesu. Dotychczasowo istniejące kryteria sukcesu wersji 2.0 i 2.1 zostały powielone w 2.2, z jednym wyjątkiem - 4.1.1. Analiza składniowa została uznana za przestarzałą i usunięta z WCAG 2.2. Dodatkowo WCAG 2.2 zawiera uwagi dotyczące różnych języków i wspiera dostępność w zależności od stosowanego języka. 

Od 5.10.2023 nowa wersja standardu jest obowiązującym standardem sieciowym. Na ten moment nie wiadomo, czy i kiedy regulacje prawne w Polsce zostaną zaktualizowane. Jeśli do tego dojdzie, to w instytucjach publicznych będą obowiązywać reguły na poziomie A i AA.

2.4.11 Wygląd fokusa (minimalny) (poziom AA) - fokus musi wyróżniać się z tła kontrastem na poziomie 3:1, grubość linii co najmniej 1 piksel.

2.4.12 Wygląd fokusa (rozszerzony) (poziom AAA ) - kontrast fokusa i tła na poziomie 4.5:1, minimalna grubość linii fokusa do 2 piksele.

2.4.13 Numerowane punkty odniesienia - bez względu na stopień powiększenia tekstu, na stronie numeracja stron musi się zgadzać, jeśli znajduje się do niej odniesienie na stronie.

2.5.7 Ruch przeciągania (pozioma AA) - jeśli funkcjonalność strony wykorzystuje przeciąganie, to należy zapewnić alternatywę w postaci kliknięcia (tapnięcia).
 
2.5.8 Wielkość celu (minimalna) (poziom AA) - wszystkie elementy klikalne muszą mieć co najmniej wielkość 44 x 44 pikseli.
 
3.2.6 Pomoc kontekstowa (poziom A) - opcja pomocy musi być łatwo dostępna na stronie.
 
3.2.7 Widoczne kontrolki (poziom AA) - elementy strony powinny być stale widoczne i nie powinny znikać w trakcie używania strony.
 
3.3.7 Dostępne uwierzytelnianie (poziom A) - musi istnieć alternatywny sposób uwierzytelniania, który nie wymaga testu poznawczego (captcha typu rozwiązywanie równań, wskazywanie elementów).
 
3.3.8 Nadmiarowość wprowadzania (poziom A) - informacje wcześniej wprowadzone przez użytkownika, które muszą zostać wprowadzone ponownie w tym samym procesie i w tej samej sesji użytkownika powinny być automatycznie uzupełniane.

Wprowadzenie do WCAG można znaleźć w artykule Przegląd WCAG 2.

Nowa wersja FAQ dla WCAG.

Co nowego „W skrócie”. 
 

Źródła:
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/new-in-22/

To powinno Cię zainteresować