Złe testy...

Złe testy...
...i ich automatyzacja.

Jeśli masz złe testy, automatyzacja może pomóc Ci wykonywać złe testy szybciej.

James Marcus Bach, "Lessons Learned in Software Testing: A Context-Driven Approach".

720

To powinno Cię zainteresować