Dostępność. Międzynarodowe sympozjum badawcze

Dostępność. Międzynarodowe sympozjum badawcze
Każdy z nas korzysta z cyfrowego świata, ale czy jesteśmy pewni, że jest on dostępny dla wszystkich? To pytanie będzie kluczowym w trakcie zaplanowanej na 16 listopada konferencji, która ma na celu podjęcie ważnych tematów dotyczących dostępności w środowisku online.

Projekt stworzony przez WAI-CooP (The Web Accessibility Initiative - Communities of Practice) to spotkanie, które gromadzi badaczy, naukowców, przedstawicieli przemysłu, rząd oraz osoby z niepełnosprawnościami. W jego trakcie zaproszeni eksperci koncentrują się na monitorowaniu i ocenie dostępności cyfrowej. Sympozjum ma na celu promowanie wspólnej dyskusji między badaczami i praktykami w celu poprawy obecnych badań nad dostępnością.

Główne obszary, na których będzie skupiać się konferencja, to:

  • Szkolenie z dostępności cyfrowej. W trakcie sesji będzie omawiany obecny krajobraz szkoleń z zakresu dostępności cyfrowej, a także wyzwania związane z ofertą kursów, ich zakresem i regionalnymi aspektami. Organizatorzy będą próbować znaleźć sposoby na lepszą integrację tych zagadnień w programy uniwersyteckie.
  • Dostępność mobilna. Ta sesja koncentrować się będzie na wyzwaniach związanych z oceną aplikacji mobilnych. Omawiane będą obecne standardy i wytyczne, a także rola narzędzi automatycznych w ocenie dostępności na urządzeniach mobilnych.
  • Sztuczna inteligencja dla oceny dostępności. Ostatnia sesja będzie skupiać się na rosnącej roli sztucznej inteligencji w ocenie i monitorowaniu dostępności cyfrowej. Omawiane będą możliwości i aspekty odpowiedzialnego i efektywnego wykorzystania AI w ocenie dostępności.

Udział w sympozjum jest bezpłatny, ale konieczna jest uprzednia rejestracja, która trwa do 13 listopada 2023 roku. Samo wydarzenie zaplanowane jest na 16 listopada 2023 i odbędzie się ono za pośrednictwem Zoom z udogodnieniami w formie automatycznych napisów generowanych w czasie rzeczywistym oraz z użyciem języka migowego. Szczegóły dotyczące połączenia będą przesyłane mailowo do zarejestrowanych uczestników.

Rejestracja możliwa jest tutaj.
 

Źródła:
https://www.w3.org/WAI/about/projects/wai-coop/symposium3

To powinno Cię zainteresować