Procedury "SAFE EXAM ROOM"

Procedury "SAFE EXAM ROOM"
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem COVID-19 Centrum Egzaminacyjne 21CN wdrożyło nowe zasady udziału w sesjach egzaminacyjnych.

Stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://www.gov.pl/web/koronawirus) wdrażamy nowe zasady bezpieczeństwa dla osób podchodzących do egzaminów certyfikujących.

Jak ograniczyć ryzyko zarażeniem koronawirusem?

Pamiętaj, aby:

 • często myć ręce
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust
 • nie podawać dłoni na powitanie
 • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy - minimum 1,5 m
 • regularnie dezynfekować dotykane powierzchnie.

Na egzamin należy przynieść własne przedmioty potrzebne do egzaminu jak np. długopis lub też butelkę wody.

Źle się czujesz? Egzamin nie zając. Odłóż certyfikację na później! Skontaktuj się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich objawach.

Jak chronimy swoich pracowników i egzaminowanych?

Egzamin może prowadzić jedynie egzaminator, który:

 • nie ma żadnych objawów związanych z zakażeniem
 • nie znajduje się w kwarantannie
 • w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą zarażoną lub podejrzaną o zarażenie koronawirusem
 • w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywał na terenie z dużą liczbą przypadków zakażenia (np. Włoch). 

Te zasady dotyczą również uczestnika egzaminu. 
Egzaminator unika dotykania przedmiotów, które dotykał albo może dotykać egzaminowany. W szczególności:

 • egzaminator nie będzie brał do ręki dokumentu tożsamości egzaminowanego
 • wydrukowany egzamin będzie przenoszony jedynie w rękawiczkach 
 • długopis do wypełniania testu powinien być przyniesiony przez egzaminowanego.

Zasady organizacji sesji egzaminacyjnych w Centrum Egzaminacyjnym 21CN

Podczas sesji egzaminacyjnych organizowanych w naszej siedzibie masz pewność, że:

 • sala egzaminacyjna będzie czysta i przewietrzona,
 • stolik został zdezynfekowany zanim do niego usiądziesz
 • w pomieszczeniu, poza Tobą, będzie znajdowała się tylko jedna osoba - egzaminator,
 • egzaminator zachowa odpowiedni dystans minimum 2 m,
 • w sali egzaminacyjnej do Twojej dyspozycji będzie maseczka oraz rękawiczki nitrylowe,
 • egzaminator również będzie korzystał z maseczki i rękawiczek,
 • w sali będzie znajdował się płyn odkażający.

Zasady organizacji sesji egzaminacyjnych w siedzibie firmy lub poza Centrum Egzaminacyjnym 21CN

Podczas sesji egzaminacyjnych organizowanych w Twojej firmie lub poza Centrum Egzaminacyjnym 21CN spełnione powinny zostać następujące warunki:

 • sala egzaminacyjna powinna być czysta i przewietrzona,
 • stolik powinien zostać zdezynfekowany,
 • należy zachować odstęp minimum 3 metrów pomiędzy stolikami przeznaczonymi dla osób zdających,
 • egzaminator powinien zachować odpowiedni dystans - minimum 2 m - od osób zdających,
 • w sali egzaminacyjnej do dyspozycji uczestników i egzaminatora powinny znaleźć się maseczki oraz rękawiczki nitrylowe,
 • w sali znajduje powinien znaleźć się płyn odkażający.

Bezpieczeństwo osób egzaminowanych oraz pracowników 21CN jest absolutnym priorytetem. 

W wyjątkowych czasach i przy ograniczeniach związanych z epidemią wdrażamy restrykcyjne procedury pomagające unikać zakażenia.

Prosimy więc o wyrozumiałość i zastosowanie się do powyższych zasad.

To powinno Cię zainteresować