90000 zdjęć wyciekło z aplikacji Snapchat

90000 zdjęć wyciekło z aplikacji Snapchat
Zważywszy na funkcje Snapchat (zdjęcia, które miały znikać po kilku sekundach) i jego użytkowników przed 18 rokiem życia można zakładać, że część materiału może uchodzić za pornografię dzieciecą. Dlatego testowanie jest ważne.
4512

To powinno Cię zainteresować