E-learning

E-learning
E-learning jest metodą w pełni interaktywnej nauki przy użyciu platformy online. Ten niesamowicie efektywny sposób samodzielnego uczenia się nazywany jest również teleedukacją. Szybkość kursu może być dostosowana do własnego tempa uczenia się i sprawdzania wiedzy. Pełne wykorzystanie technologii internetowych gwarantuje optymalne gospodarowanie czasem poświęconym na naukę.

Metodologia

 • Szkolenie odbywa się wtedy, kiedy kursant chce aby się odbywało. Umożliwia to samodzielne wybranie najlepszego czasu na naukę.
 • Dostępna jest interaktywna prezentacja wraz z elementami sprawdzającymi wiedzę po każdym module.
 • Uczestnik podłącza się do platformy e-learningowej za pomocą komputera i przeglądarki.
 • Slajdy prezentowane są bezpośrednio na ekranie komputera uczestnika szkolenia.
 • Dostępna jest pełna interaktywność np. możliwość przerwania kursu w każdym momencie.

 

Zalety

 • Dostosowanie tempa nauki do własnych potrzeb.
 • Możliwość przerywania i kontynuowania szkolenia w każdym momencie.
 • Interaktywne sprawdzanie wiedzy z natychmiastowymi wynikami.
 • Zredukowanie wydatków na szkolenie o koszty wynajęcia sali, koszty podróży uczestników lub trenera, koszty połączenia telefonicznego, koszty diet i inne typowe dla tradycyjnych szkoleń.
 • Wyeliminowanie czasu potrzebnego na dojazd na szkolenie.
 • Polityka GreenIT, w której technologia służy oszczędzaniu naszych zasobów naturalnych i ograniczaniu zanieczyszczania.

 

 

Zapoznaj się z innymi metodami szkoleń w testerzy.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia indywidualne

Szkolenia Online

Szkolenia online

Szkolenia  otwarte

Coaching testowania

 


Wróć do listy szkoleń >>

 

To powinno Cię zainteresować