Szkolenia online

Szkolenia online
testerzy.pl jako pierwsza firma w Polsce wprowadza pakiet szkoleń online dla testerów. Podwyższamy efektywność szkoleń poprzez pełną interaktywność i optymalne wykorzystanie technologii internetowych. Nowoczesna platforma komunikacyjna wspomaga efektywny proces uczenia się i sprawdzania wiedzy.

Metodologia

  • Szkolenie odbywa się "na żywo".
  • Dostępny jest obraz (obraz i ekran z komputera trenera) oraz dźwięk.
  • Uczestnik włącza się w spotkanie poprzez platformę komunikacyjną dostępną z poziomu przeglądarki.
  • Slajdy prezentowane są bezpośrednio na ekranie komputera uczestnika szkolenia.
  • Dostępna jest pełna interaktywność np. możliwe jest zadawanie pytań w trakcie szkolenia.
  • Jeżeli szkolenie posiada część praktyczną, dołączane są zadania które użytkownicy rozwiązują na swoim lokalnym sprzęcie. Wyniki następnie są zbierane przez prowadzącego.
  • Dzięki technologii interaktywnej trener może pokazywać aplikacje działające na jego komputerze.

 

Zalety

  • Zredukowanie wydatków na szkolenie o koszty wynajęcia sali, koszty podróży uczestników lub trenera, koszty połączenia telefonicznego, koszty diet i inne typowe dla tradycyjnych szkoleń.
  • Wyeliminowanie czasu potrzebnego na dojazdy na szkolenie.
  • Polityka GreenIT, w której technologia służy oszczędzaniu naszych zasobów naturalnych i ograniczaniu zanieczyszczania.

 

Zapoznaj się z innymi metodami szkoleń w testerzy.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia indywidualne

E-learning

Szkolenia  otwarte

Coaching testowania

 


Wróć do listy szkoleń >>

 

 

 

To powinno Cię zainteresować