Tester techniczny / Tester 2.0

Tester techniczny / Tester 2.0
W testowaniu doszliśmy do miejsca, w którym próbuje się przedefiniować rolę testera oprogramowania, adaptując ją do współczesnych wyzwań rynku IT. Prace te prowadzone są niezależnie przez różnych ludzi związanych z testowaniem i dyskutowane na testerskich meetapach i konfrencjach.

Część ekspertów robi to, by pokazać ścieżki rozwoju testera, część, by odpowiedzieć na przyszłe wyzwania rynku pracy, a część, by odpowiedzieć na obecne zapotrzebowanie pracodawców.

Wśród osób, które intensywnie pracują nad tą koncepcją jest Jakub Rosiński. Swoje podejście zaprezentował już na licznych, otwartych prezentacjach. Poprzez definicję „tester techniczny”, umieszczoną na pograniczu filozofii i technikaliów, próbuje usystematyzować terminologię i pokazać niejednoznaczność.

 

 

W swojej pracy Radek Smilgin umieszcza „testera technicznego” w części rozważań na temat obowiązków testera oprogramowania w niedalekiej przyszłości. Jego „Tester 2.0” jest podejściem, w ramach którego dostarczane jest wiele usług z obszaru jakości, niekoniecznie na eksperckim poziomie. Od testera wymaga się zarówno umiejętności technicznych, jak i umiejętności adaptowania się do kontekstu testowanej aplikacji i rozumienia potrzeb klienta.

 

 

Prawdopodobnie nie znajdziemy jednej odpowiedzi na pytanie, kim powinien być współczesny tester oprogramowania i jak bardzo techniczny powinien on być. Liczymy, że prowadzone prace i rozważania pozwolą niektórym testerom znaleźć nowe wyzwania w ramach swojego rozwoju.  

 

O testowaniu technicznym czytaj również:

 
 
 

To powinno Cię zainteresować