WCAG 2.0. Jak Państwo dba o jakość oprogramowania? Część 2

WCAG 2.0. Jak Państwo dba o jakość oprogramowania? Część 2
W naszej serii poświęconej obowiązującym aktom prawnym względem oprogramowania opisujemy WCAG 2.0, które wymienione jest w rozporządzeniu rady ministrów i dotyczy szeroko pojętej dostępności oprogramowania dla osób niepełnosprawnych.

W rzeczonym rozporządzeniu czytamy: 

W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Wymagania te opisane są jako WYMAGANIA Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) DLA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH i podmioty publiczne muszą je wypełnić w następującym zakresie. 

Reguły te są dość dobrze przetłumaczone i wyjaśnione na stronach Fundacji Widzialni i prezentowany poniżej zakres standardu pochodzi z ich stron. 

 

Wytyczna 1.1 Tekst alternatywny - WCAG 2.0

1.1.1 Informacja nietekstowa (A)

Wytyczna 1.2 Media zależne od czasu - WCAG 2.0

1.2.1 Tylko dźwięk lub tylko wideo (nagranie) (A)
1.2.2 Napisy (nagranie) (A)
1.2.3 Audiodeskrypcje lub treści alternatywne multimediów (nagranie) (A)
1.2.4 Napisy (na żywo) (AA)
1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie) (AA)
1.2.6 Język migowy (nagranie) (AAA)
1.2.7 Audiodeskrypcja poszerzona (nagranie) (AAA)
1.2.8 Alternatywy multimediów (nagranie) (AAA)
1.2.9 Tylko dźwięk (na żywo) (AAA)

Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji - WCAG 2.0

1.3.1 Informacje i jej związki (A)
1.3.2 Zrozumiała kolejność (A)
1.3.3 Charakterystyki zmysłowe (A)

Wytyczna 1.4 Treść rozróżnialna - WCAG 2.0

1.4.1 Użycie koloru (A)
1.4.2 Kontrola dźwięku (A)
1.4.3 Kontrast (minimalny) (AA)
1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu (AA)
1.4.5 Grafiki tekstowe (AA)
1.4.6 Kontrast zwiększony (AAA)
1.4.7 Niska głośność lub brak treści audio w tle (AAA)
1.4.8 Prezentacja wizualna (AAA)
1.4.9 Grafiki tekstowe (bez wyjątków) (AAA)

Wytyczna 2.1 Dostępność przy pomocy klawiatury - WCAG 2.0

2.1.1 Klawiatura (A)
2.1.2 Klawiatura niezablokowana (A)
2.1.3 Klawiatura (bez wyjątków) (AAA)

Wytyczna 2.2 Wystarczająca ilość czasu - WCAG 2.0

2.2.1 Ilość czasu możliwa do ustawienia (A)
2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie (A)
2.2.3 Bez limitu czasu (AAA)
2.2.4 Zakłócenia (AAA)
2.2.5 Ponowne potwierdzenie autentyczności (AAA)

Wytyczna 2.3 Ataki padaczki - WCAG 2.0

2.3.1 Trzy błyski lub przekaz podprogowy (A)
2.3.2 Trzy błyski (AAA)

Wytyczna 2.4 Nawigacja - WCAG 2.0

2.4.1 Bezpośredni dostęp (A)
2.4.2 Tytuł strony (A)
2.4.3 Kolejność zaznaczenia (A)
2.4.4 Cel linku (z kontekstem) (A)
2.4.5 Wiele dróg (AA)
2.4.6 Nagłówki i etykiety (AA)
2.4.7 Widoczność zaznaczenia (AA)
2.4.8 Lokalizacja (AAA)
2.4.9 Cel linku (poza kontekstem) (AAA)
2.4.10 Nagłówki sekcji (AAA)

Wytyczna 3.1 Czytelność - WCAG 2.0

3.1.1 Język strony (A)
3.1.2 Język elementów (AA)
3.1.3 Nietypowe słowa (AAA)
3.1.4 Skróty (AAA)
3.1.5 Poziom umiejętności czytania (AAA)
3.1.6 Wymowa (AAA)

Wytyczna 3.2 Przewidywalność - WCAG 2.0

3.2.1 Zaznaczenie (focus) (A)
3.2.2 Wprowadzanie danych (A)
3.2.3 Spójna nawigacja (AA)
3.2.4 Spójna identyfikacja (AA)
3.2.5 Zmiana na żądanie (AAA)

Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu danych - WCAG 2.0

3.3.1 Identyfikacja błędów (A)
3.3.2 Etykiety lub instrukcje (A)
3.3.3 Sugestie rozwiązań błędów (AA)
3.3.4 Zapobieganie błędom (formularze prawne, finansowe, z podawaniem danych) (AA)
3.3.5 Pomoc (AAA)
3.3.6 Zapobieganie błędom (wszystkie rodzaje formularzy) (AAA)

Wytyczna 4.1 Kompatybilność - WCAG 2.0

4.1.1 Parsowanie (A)
4.1.2 Nazwa, przeznaczenie, wartość (A)

Co ciekawe wiele z tych reguł jest po prostu dobrymi praktykami funkcjonalnych i użytecznych rozwiązań aplikacyjnych, tak więc wdrożenie dostępności jest tutaj również zapewnieniem przez podmiot ogólnie wyższej jakości oprogramowania.

Bardziej szczegółowe i oficjlane tłumaczenie dla WCAG 2.0 można znaleźć na stronie http://www.fdc.org.pl/wcag2/index.html

 

Warto podkreślić, że cała organizacja W3C oferuje wiele rozwiązań wspierających:

a. tworzenie dostępnych rozwiązań http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ 
c. kontroli aplikacji automatycznie http://www.w3.org/WAI/ER/tools/
Źródła:
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000526

To powinno Cię zainteresować