Automatyzacja testów w narzędziach open source. Stan na 2020.

Automatyzacja testów w narzędziach open source. Stan na 2020.
Największa ankieta o stanie automatyzacji przy użyciu narzędzi o otwartym kodzie niesie ze sobą wiele interesujących informacji.

Oto najważniejsze wynikające z niej wnioski.

1. Co jest przeszkodą we wdrożeniu narzędzi open source w Twojej organizacji? Na pierwszym miejscu umiejętności techniczne i potrzeby szkoleniowe (30%).

2. Największa wartość z otwartych narzędzi? Pieniądze!

3. Jakie są najpopularniejsze narzędzia? Podium bez zaskoczenia: Selenium, TestNG oraz appium.

4. Co najczęściej automatyzujecie? 77% testy funkcjonalne.

5. Najpopularniejsze narzędzia testowania wydajności? 53% dla JMetera.

Więcej informacji na stronie: https://www.tricentis.com/state-of-open-source-2020/

Źródła:
https://www.tricentis.com/state-of-open-source-2020/

To powinno Cię zainteresować