Co (nie) pomaga w znalezieniu pracy w testowaniu?

Co (nie) pomaga w znalezieniu pracy w testowaniu?
W naszej ankiecie Junior Tester Summer Camp uczestniczyły głównie osoby, które szukają pracy. Jakie dalsze wnioski płyną z ankiety?

Nie ma elementów wykształcenia, wiedzy etc., które jednoznacznie wskazują na znaczące zwiększenie swoich szans w znalezieniu pracy w testowaniu. Są jednak czynniki, które wyróżniają osoby zatrudnione od tych bez pracy. 
 
Wyniki ankiety możecie znaleźć pod adresem:
https://testerzy.pl/ankieta/junior-tester-summer-camp/result

Oto pogłębiona analiza wyników ankiety.

PŁEĆ

Do zawodu testera wciąż prze więcej mężczyzn niż kobiet (relacja 60:40). Przez wiele lat był on traktowany jako najłatwiejszy z technicznych zawodów i promowany wśród kobiet. Przyczyniły się do tego Girls Who Test, Mamo Pracuj i wiele inicjatyw skierowanych bezpośrednio do kobiet. Jest to ciągle wynik dużo gorszy niż w programowaniu, ale lepszy niż w całej branży IT, w której kobiety stanowią 30%. Trend idzie w kierunku na podział pół na pół. 

Naszej firmy nie można traktować jako odzwierciedlenia sytuacji - aktualnie w testerzy.pl zatrudniamy więcej testerek niż testerów.

WYKSZTAŁCENIE

Analizując wyniki ankiety zbyt bezpośrednio można powiedzieć, że osoby bez wykształcenia i z wykształeniem podstawowym nie mają problemu z zatrudnieniem w testowaniu, a im wyższe wykształcenie, tym szanse na pracę maleją.

Oczywiście nie jest to prawda. Po prostu osoby z wyższym wykształceniem cechują się wyższą świadomością realiów branży i częściej szukają pracy w IT. Widać tutaj bardzo niepokojące zjawisko, że wykształcenie wyższe, a nawet te z elementami technicznymi nie gwarantuje pracy. 

Do tego prawie 60% ankietowanych wskazuje na dobrą i bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i to również nie daje przewagi na rynku. Warto przypomnieć, że jeszcze kilka lat temu warunkiem wystarczającym do pracy testera były podstawy techniczne oraz znajomość języków.

To po raz kolejny pokazuje, że rynek jest przesycony osobami bez doświadczenia.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

9% osób, które wypełniły naszą ankietę nie ma żadnego doświadczenia zawodowego, a 90% już jakieś ma (poza testowaniem). 48% ma ponad 5 lat doświadczenia. Wygląda na to, że większość osób, które przychodzą do zawodu chce się przebranżowić z innych obszarów.

Z drugiej strony pokazuje to również pewną zaradność życiową i, mimo że dana osoba nie może znaleźć zatrudnienia w testowaniu, to pracuje w innym zawodzie.

Z kolei osoby, które już pracowały w testowaniu stanowią mniejszość wśród poszukujących pracy. Niestety sprawę pogmatwał wirus i widać pewny trend - pojawiły się redukcje w części firm oraz zamrożenie rekrutacji w innych, czyli sumaryczna liczba dostępnych etatów w testowaniu zmalała.

SZKOLENIA

Osoby szukające zatrudnienia w większości nie uczestniczą w płatnych kursach z testowania (54%), ale wśród tych, które już decydują się na szkolenie, dominują dwie firmy szkoleniowe z największym udziałem na rynku.

16% osób, które zdecydowały się na kurs szkoliło się w CodersLab, a 27% w Software Development Academy. Wynik można interpretować na dwa sposoby. Albo firmy te mają największy udział na rynku szkoleniowym, a te niechlubne liczby stanowią jedynie niewielki procent wszystkich kursantów, albo dzięki swojej reklamie przyciągają one najwięcej osób, którym wmawia się, że „każdy może być testerem”. Patrząc na sytuację rynkową można raczej skłaniać się ku tej drugiej interpretacji. 

CERTYFIKACJA

63% osób szukających pracy nie ma certyfikatu ISTQB, pozostali certyfikat posiadają. Wniosek - jest więcej osób szukających pracy bez certyfikatu. Wyciągnięcie wniosku, że certyfikat pomaga w znalezieniu zatrudnienia jest daleko posunięty, ale widoczny w liczbach.

PODSUMOWANIE

Pamiętając, że ankieta została skierowana do osób szukających pracy, a więc juniorów, realnie bardziej powinny interesować nas profile osób, które nie udzieliły odpowiedzi.

Podsumowując wyniki można powiedzieć, że płeć ma znaczenie w rekrutacji i że jedna z płci jest preferowana. Patrząc na średnią w IT, kobiet bez pracy w testowaniu jest proporcjonalnie więcej niż mężczyzn, czyli to ci drudzy mają łatwiej. Ciągle bardziej preferowane są osoby techniczne lub z wykształceniem politechnicznym. Przy spełnieniu innych warunków (jak znajomość angielskiego) może to być kluczowy element zatrudnienia. Można również wyciągnąć wniosek, że znalezienie pierwszej pracy jest już pewną furtką do osiągnięcia ciągłości zatrudnienia.

W obszarze szkoleń nasuwa się rekomendacja, aby wziąć udział w kursach, ale tych starannie wybranych. Tu ponownie najlepsze jest to, czego nie widać. W naszej ankiecie praktycznie nie występują firmy, które specjalizują się w niszy testerskiej. Może oznaczać to, że udział w ich kursach zwiększa szansę na zatrudnienie. Odnośnie certyfikatu mamy niewielkie wskazanie na jego posiadanie, a do tego przez osoby posiadające już pewne doświadczenie.

Artykuł powstał w ramach serii Junior Tester Summer Camp.

To powinno Cię zainteresować