Jak tworzone są pytania egzaminacyjne ISTQB®? Zasada 2

Jak tworzone są pytania egzaminacyjne ISTQB®? Zasada 2
Zasada 2. Każde pytanie egzaminacyjne pokrywa konkretny cel nauczania lub słowo kluczowe.

Na początku każdego rozdziału sylabusa wymienione są istotne słowa kluczowe. Ich omówienie czasami można znaleźć w samym sylabusie, ale ich oficjalne definicje dostępne są na stronie: https://glossary.istqb.org/app/pl/search lub na: https://sjsi.org/slownik-istqb.

Dla przykładu, dla rozdziału 3 – „Testowanie statyczne” sylabusa Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy wyróżniono to następujące pojęcia:

Słowa kluczowe:

analiza statyczna, czytanie oparte na perspektywie, inspekcja, przegląd, przegląd ad hoc przegląd formalny, przegląd nieformalny, przegląd oparty na liście kontrolnej, przegląd oparty na rolach, przegląd oparty na scenariuszach, przegląd techniczny, przejrzenie, testowanie dynamiczne, testowanie statyczne.

Przyjęto ogólną zasadę, że pytania egzaminacyjne nie mogą być sformułowane w sposób dowolny, ale w taki, by dokładnie pokryć określony w sylabusie cel nauczania lub słowo kluczowe. Kandydat musi więc znać definicje takich słów. Pytania, które ich dotyczą, oznaczone są poziomem K1 i występują tylko na poziomie podstawowym. Osoba zdająca więc egzaminy poziomu zaawansowanego nie znajdzie więc tego typu pytań w arkuszu.

Zapoznając się z sylabusem, powinno się zwrócić także uwagę na kwestie opisane w celach nauczania. Przykładowo:

  • FL-3.2.2. (K1) Kandydat potrafi rozpoznać poszczególne role i obowiązki w przeglądzie formalnym

Pytanie, które będzie związane z tym celem nauczania, dotyczyć może wyłącznie sprawdzenia, czy kandydat zna i rozpoznaje role i obowiązki w przeglądzie formalnym. Czego więc można spodziewać się w trakcie egzaminu? Kandydat może zostać zapytany o to, jak nazywa się rola osoby prowadzącej spotkanie przeglądowe, ale nie może być zapytany np. o to, czym różni się inspekcja od przejrzenia. Takie pytanie może zostać sformułowane natomiast na podstawie innego celu, tj. FL-3.2.3:

  • FL-3.2.3. (K2) Kandydat potrafi wyjaśnić różnice między poszczególnymi typami przeglądów: przeglądem nieformalnym, przejrzeniem, przeglądem technicznym i inspekcją

Przykładowe pytania, na które można natrafić w Internecie, często określić można mianem niskiej jakości, co jest efektem niezrozumienia omawianej zasady. Niestety, wiele z nich jest skonstruowanych niezgodnie z jakimikolwiek zasadami tworzenia pytań egzaminacyjnych, a co gorsza, bardzo często pytania te nie pokrywają się w ogóle z żadnym celem nauczania. Właśnie dlatego tak bardzo istotne jest, aby przygotować się do egzaminu wykorzystując jedynie pewne i zaufane źródła, jak np. sample exams, czyli oficjalne, przykładowe zestawy egzaminacyjne, przygotowane i publikowane przez ISTQB®. 

W podręczniku „Certyfikowany tester ISTQB®. Poziom Podstawowy”, który może być wykorzystywany do samodzielnego przygotowania się do egzaminu na poziomie podstawowym, znaleźć można przykładowe pytania egzaminacyjne, różniące się od tych dostępnych w oficjalnych, przykładowych zestawach, ale nadal o podobnym poziomie trudności, przygotowane przez osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu zarówno egzaminów przykładowych, jak i oficjalnych pytań egzaminacyjnych, np. dla SJSI w Polsce lub dla innych Rad Krajowych ISTQB®. Istnieje duże ryzyko, że pytania, które zostaną stworzone przez osobę, która nie posiada takiego doświadczenia, odznaczać się będą jakością poniżej wymaganych standardów.

Należy mieć na względzie, że takie pytania egzaminacyjne mogą zawierać błędy merytoryczne, a czasami, nawet pomimo tego, że pokrywają one konkretny cel nauczania, ich trudność będzie niedostosowana do tzw. poziomu K. 

O tym, czym jest poziom K, powiemy w omówieniu kolejnej zasady.

Poprzednią zasadę znaleźć można tutaj.
 

Źródła:
https://sjsi.org/wp-content/uploads/2021/06/Jak-tworzone-sa-egzaminy-certyfikacyjne-ISTQB®.pdf

To powinno Cię zainteresować