Jak tworzyć i testować dostępne dokumenty

Jak tworzyć i testować dostępne dokumenty
Dostępne dokumenty to cyfrowe dokumenty, które mogą być "czytane" przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Jak tworzyć dostępne pliki PDF, DOC, DOCX? Jak je sprawdzać i poprawiać?

Dokumenty często stanowią część stron internetowych, dlatego stanowią część standardu dostępności WCAG 2.1. Dostępne dokumenty realizują aspekt dostępności cyfrowej - poprzez poprawne konstruowanie dokumentów spełniamy wytyczne praw osób niepełnosprawnych, a także docieramy do szerokiego grona użytkowników. Dodatkową zaletą jest również to, że tak przygotowany dokument będzie identycznie wyświetlany niezależnie od nośnika. Będzie poprawnie wyglądał i na ekranie komputera, i w urządzeniu mobilnym. Pamiętajmy również, że dostępny dokument może, a nawet musi być profesjonalnie zbudowany i atrakcyjny dla odbiorcy.

Cechy dostępnego dokumentu
  • Dokument jest poprawnie obsługiwany przez programy asystujące osobom niepełnosprawnym;
  • Dokument jest łatwiejszy w odbiorze dzięki prawidłowej strukturze;
  • Szybka nawigacja po wielostronicowych dokumentach za pomocą skrótów klawiaturowych;
  • Poprawność tabel;
  • Kolejność przetwarzania informacji przez programy czytające;
  • Poprawny i zgodny z wytycznymi kontrast treści w stosunku do tła;
  • Odpowiednie odstępy między wierszami i akapitami, poprawnie zastosowane czcionki, poprawne użycie kursywy, poprawny układ kolumnowy itp.
Jak tworzyć dostępne dokumenty tekstowe w edytorze MS Word?

Podstawową wiedzę znajdziemy na stronach gov.pl: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-tworzyc-dostepne-dokumenty-tekstowe-w-edytorze-ms-word

Jak tworzyć dostępne dokumenty w Microsoft PowerPoint?

Pomysły podsuwa Kuźnia dostępnych stron: http://dostepny.joomla.pl/warsztat/dobre-praktyki/dostepne-dokumenty-cyfrowe/205-tworzenie-dostepnych-cyfrowych-dokumentow-biurowych-microsoft-powerpoint-2016

Jak tworzyć dostępne dokumenty w Wordzie i poprawnie zapisywać do PDF?

Ciekawe opracowanie znajdziemy na stronach Politechniki Białostockiej: https://pb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Instrukcja-tworzenia-dokumentów-dostępnych-cyfrowo-w-Politechnice-Białostockiej.pdf

Jak tworzyć dostępne dokumenty XLS lub XSLX w Excelu?

Ponownie pomaga nam Kuźnia: http://dostepny.joomla.pl/warsztat/dobre-praktyki/dostepne-dokumenty-cyfrowe/206-tworzenie-dostepnych-arkuszy-kalkulacyjnych-w-microsoft-excel-2016-windows-i-2011-mac

 

Chcesz sprawdzić czy Twój PDF jest dostępny? Użyj narzędzia PAVE: https://pave-pdf.org/index.html

To powinno Cię zainteresować