Praca w sektorze publicznym

Praca w sektorze publicznym
W ciężkich czasach może się okazać, że praca dla sektora publicznego, czyli dla instytucji państwowych jest bezpieczną przystanią z całkiem dobrymi zarobkami.
testerzy+

Przez wiele lat praca informatyka w IT była postrzegana jako niskopłatne obowiązki człowieka do konfigurowania drukarki. Te czasy są już przeszłością i wiele osób z branży łasym okiem spogląda na pracę w instytucjach Państwa. W tej publikacji chcemy przybliżyć Wam aspekty pracy dla sektora publicznego oraz to:

 • jakie projekty możecie realizować
 • jakie są zalety i wady tej pracy
 • jak kształtują się zarobki
 • jakie są benefity pozapłacowe
 • gdzie szukać.

Sektor publiczny przez lata głównie kupował rozwiązania na rynku zewnętrznym. Choć przetargi na zakup oprogramowania ciągle są, to jednak część rzeczy wytwarza się już w instytucjach państwowych. Można uznać, że jest to pewien trend z zachodu, gdzie państwa tworzą komórki odpowiedzialne za wytwarzanie oprogramowania lub współpracę z zewnętrznymi dostawcami. Na to nakładają się jeszcze dodatkowe rzeczy, które niejako przymuszają do wytwarzania własnych rozwiązań, jak bezpieczeństwo danych czy infrastruktury. Dziś instytucje państwowe staja się ważnym pracodawcą. 

Jednym z obszarów, w którym Państwo nie oszczędza, jest kwestia bezpieczeństwa. Dla przykładu: 5 tys. informatyków w instytucjach centralnych ma ekstradodatek do pensji. Budżetowy, centralny Fundusz Cyberbezpieczeństwa (FC) powołany został na podstawie uchwalonej pod koniec 2021 r. ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa. To z pieniędzy FC wypłacane są specjalne dodatki do wynagrodzeń dla informatyków, którzy pracują w instytucjach centralnych i odpowiadają za krajowe bezpieczeństwo. Zgodnie z przepisami, świadczenie mogą otrzymać instytucje ważne dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i te, które zostały w ustawie wymienione (np. parlament, Kancelaria Premiera, policja czy prokuratura). Dodatek do pensji może wynieść od 2 tys. zł do nawet 30 tys. zł. W rozporządzeniu podzielono specjalistów (a właściwie zadania, które wykonują) na osiem grup i określono maksymalne stawki dodatku. Najwięcej, bo dwie trzecie tego budżetu dostały: Komenda Główna Policji, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni oraz ABW. 

Projekty

Najważniejsze projekty to usługi cyfrowe dla obywateli. Wyobraź sobie, że możesz realizować projekty, które mają wpływ na życie milionów polskich obywateli. I często są to jedne z największych systemów IT w kraju. Przykładem może być bezpłatny system EZD, który państwo zdecydowało się stworzyć, aby nie kupować i nie płacić za systemy obiegu dokumentacji.

Praca w sektorze publicznym oczywiście nie musi być tylko projektowa. Szukani są również nauczyciele informatyki czy szkoleniowcy.

Zalety i wady 

Oczywiście na sektor publiczny patrzymy przez pryzmat doświadczeń w sektorze firm i łatwo znajdziemy zarówno plusy, jak i minusy pracy dla państwa. 

ZALETY
 • Choć sektor państwowy odstaje od komercyjnego, to można w nim znaleźć nowoczesne technologie, narzędzia i metodyki pracy.
 • Umowa o pracę jest coraz rzadsza i trudniejsza do zdobycia w IT. Państwo ma obowiązek zatrudniać ludzi.
 • Praca zdalna (nie zawsze) nie jest unikatem, ale nie jest też powszechna. 
 • Możliwość zdobycia pierwszego płatnego stażu.
 • Praca z doświadczonymi specjalistami IT, których już wiele przeszło do sektora państwowego
 • Stabilność zatrudnienia, gdyż projekty publiczne cechują się długotrwałością i rzadko kiedy podlegają tąpnięciom rynkowym.
 • Opieka ze strony związków zawodowych oraz przestrzeganie praw pracowniczych. 
WADY
 • Decyzje o wydaniu oprogramowania rzadko związane są z dobrą jakością. Często są to decyzje polityczne lub bazujące na czynnikach budżetowych i czasowych.
 • Czasami można spotkać się z naprawdę staromodnym myśleniem o IT i samej roli testera oprogramowania. 
 • Mniejsza elastyczność w pracy niż ma to miejsce w prywatnych firmach. 
 • Niższy standard powierzchni biurowych. 

Dowiedz się więcej od Kasi, która pracowała jako specjalista ds. testów.

Zarobki

Zarobki są porównywalne, a czasami nawet wyższe od rynkowych. Instytucje państwowe mają złą opinię z przeszłości i aby skusić kandydatów, często muszą płacić więcej. Często też instytucje państwowe z dużym opóźnieniem reagują na kryzysy, mogą więc nie adaptować się dynamicznie do obecnej sytuacji rynkowej. Jak pokazuje poniższy rzut stawki mieszczą się w przedziale od 7 do 16 tysięcy złotych brutto.

zarobki-sektor-publiczny.jpgPieniądze w budżetówce często wydaje się lekką ręką. Są miejsca z ciągłym deficytem i takie, która wydają bez ograniczeń. Sponsorem tych działań jest każdy obywatel, który realnie nie ma kontroli nad tym, na co i w jakiej wielkości środki są przeznaczane. 

Benefity pozapłacowe

Do całkiem dobrych zarobków można zaliczyć benefity, których nie powstydziliby się komercyjni pracodawcy:

 • opieka medyczna, w tym również prywatna
 • udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych, które państwo promuje, więc musi je samo wspierać
 • ubezpieczenie na życie
 • szkolenia i konferencje, szczególnie wewnętrzne, ale często również w uznanych podmiotach. My również mamy przyjemność szkolić pracowników instytucji publicznych
 • dofinansowanie do wypoczynku, jak kiedyś wczasy pod gruszą
 • czasami pokój pracy dla rodzica z dzieckiem, co oznacza, że w zakresie zadań realizowanych w siedzibie jest możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy)
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”
 • pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach
 • dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, m.in. dopłata do biletów do teatru, kina, muzeum
 • karta do obiektów sportowych, która jest standardem u prywatnych pracodawców zaadaptowanym w sektorze publicznym.

I wiele innych, zależnych od miejsca do którego aplikujecie. Od pewnego poziomu można dostać nawet samochód służbowy z kierowcą. Na niektórych stanowiskach, w MON-ie, CBA lub Policji można liczyć na wcześniejszą emeryturę. 

Poniżej przykład graficzny tego, co oferuje COI.

coi-oferta.jpg

Gdzie szukać

Centralny Ośrodek Informatyki, który realizuje projekty dla KPRM. Zatrudnia ponad 1000 specjalistów.

Oferty pracy https://www.coi.gov.pl/oferty-pracy#/lista

NASK to państwowy instytut badawczy, którego misją jest poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań, służących rozwojowi sieci teleinformatycznych w Polsce oraz poprawie ich efektywności i bezpieczeństwa. Instytut prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także działalność operacyjną na rzecz bezpieczeństwa polskiej cywilnej cyberprzestrzeni. Ważnym elementem działalności NASK jest też edukacja użytkowników oraz promowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, głównie w celu ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, związanymi z użytkowaniem nowych technologii.

Oferty pracy https://www.nask.pl/pl/kariera/informacje-ogolne/3283,Kariera.html

Aplikacje Krytyczne – firma dostarcza narzędzia IT dla administracji skarbowej. Realizuje projekty dla Ministerstwa Finansów.

Oferty pracy https://www.akmf.pl/kariera

IT dla kraju zbiera ogłoszenia z wielu instytucji [niestety wiele ogłoszeń jest tu nieaktualnych]

Oferty pracy https://www.gov.pl/web/it-dla-kraju/oferty-pracy

Jeśli interesuje Cię praca w konkretnym urzędzie, informacji szukaj na ich stronie internetowej. 

Źródła:
https://www.rp.pl/rynek-pracy/art38377611-rzadowy-sposob-na-przyciaganie-talentow-it-do-administracji

To powinno Cię zainteresować