Sylabus ISTQB Poziom Zaawansowany - Kierownik Testów. Aktualizacja 2020

Sylabus ISTQB Poziom Zaawansowany - Kierownik Testów. Aktualizacja 2020
Choć nie zmienił się sylabus w wersji oryginalnej (EN) to zmiany w sylabusie poziomu podstawowego oraz w słowniku, wymusiły aktualizację polskiej wersji językowej.

Wprowadzone przez SJSI zmiany polegają na poprawie tłumaczenia oraz uspójnieniu definicji zgodnie z nowym słownikiem Poziomu Podstawowego. Są one na tyle niewielkie, że trudno je znaleźć bez głębokiej analizy poprzedniej wersji. Jak zawsze przed przystąpieniem do egzaminu zachęcamy do korzystania z najnowszej wersji sylabusa ponieważ pytania muszą być z nią zgodne.

Przy okazji można zauważyć, że sylabus nie zmienił się od 2012 roku, a materiał źródłowy wywodzi się jeszcze z roku 2001. Można założyć, że wkrótce rozpoczną się prace nad nową wersją opracowania. Jest to naturalna konsekwencja aktualizacji dwóch pozostałych certyfikatów z rodziny poziomu zaawansowanego i ścieżki głównej (ang. core) – Analityk Testów i Techniczny Analityk Testów. Ich najnowsze wersje z 2019 roku głównie zostały dostosowane do mocno zaktualizowanego materiału Poziomu Podstawowego, ale należy pamiętać, że zmienił się w nich również zakres prezentowanego materiału.

Pojawiająca się w niektórych źródłach krytyka materiału Kierownika Testów koncentruje się przede wszystkim na kaskadowym podejściu do projektów testowych oraz zbyt szerokim zakresie materiału, który powoduje, że kurs trwa 5 dni. Wszystko to skłania do wniosku, że wkrótce możemy spodziewać się również nowej wersji sylabusa w wersji angielskojęzycznej.

Aktualną wersję można znaleźć tutaj

To powinno Cię zainteresować