Testowanie eksploracyjne i testowanie z przypadkami testowymi

Testowanie eksploracyjne i testowanie z przypadkami testowymi
Testowanie eksploracyjne to poszukiwanie wartości, a testowanie formalne to wykonywanie zadań.

James Thomas na swojej stronie ciekawie wizualizuje testy eksploracyjne i zestawia je z testowaniem formalnym.

 

Pokazuje również, że techniki te mogą się uzupełniać lub też wspólnie weryfikować jakość oprogramowania.

 

Autor neguje więc pogląd ISTQB, że ET jest jedynie techniką uzupełniającą, a przez to realnie "gorszą" od testowania z formalnymi przypadkami testowymi. Testowanie eksploracyjne jest równoważną metodą służącą weryfikacji jakości oprogramowania.

 

Za: http://qahiccupps.blogspot.com/2013/10/how-abouts-and-what-ifs.html

 

To powinno Cię zainteresować