Certyfikacja A4Q dla 21CN na dostawę szkoleń online

Certyfikacja A4Q dla 21CN na dostawę szkoleń online
testerzy.pl (grupa 21CN) otrzymała certyfikację na dostarczanie szkoleń online. Jest to formalne potwierdzenie jakości oferowanych przez nas usług szkoleniowych w czasach rosnącej popularności pracy zdalnej.

Alliance 4 Qualification (A4Q) zostało założone przez różne organizacje w celu budowy potwierdzania jakości szkoleń i certyfikacji niezależnie od konkretnego dostawcy egzaminów lub konkretnego dostawcy szkoleń. W portfolio A4Q znajduje się między innymi: ISTQB®, IQBBA czy IREB.

Wraz z pojawieniem się certyfikacji online liczba szkoleń oferowanych przez Internet ogromnie się zwiększyła. A4Q wprowadziło proces certyfikacji dostawców szkoleń internetowych. W trakcie programu akredytacji materiał online jest dokładnie sprawdzany przez niezależny panel ekspertów, aby wyróżnić wysokiej jakości materiały szkoleniowe online z masy konkurentów. Jeśli materiały szkoleniowe spełniają wysokie wymagania nakładana na dostawcę szkoleń internetowych, dostawca szkoleń jest uprawniony do posługiwania się nazwą „A4Q Certified Online Training Provider”. Jedną z pierwszych firm jakie uzyskały certyfikację był niemiecki Knowledge Department, jej CEO, Robert Treffny, tak opisuje certyfikację:

„Ponieważ szkolenia online nabierają coraz większego znaczenia, bardzo ważne jest, aby pokazać naszym klientom, że nasza firma spełnia wszystkie kryteria jakościowe, aby odnieść sukces w szkoleniu online. Jesteśmy naprawdę dumni, że jesteśmy jednym z pierwszych dostawców szkoleń online, który spełnia wszystkie kryteria jakości programu certyfikowanych dostawców szkoleń online A4Q”. 

21CN Radosław Smilgin jest pierwszą i jedyną polską firmą, która uzyskała prawo do posługiwania się logo i tytułem „certyfikowany dostawca szkoleń online”.

Kryteria jakości nakładane przez A4Q na certyfikowanych dostawców szkoleń online

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje dotyczące kryteriów jakości. A4Q stosuje współczesne kryteria analizując treść szkolenia, trenera oraz personel firmy szkoleniowej, narzędzia używane do szkoleń oraz samą organizację szkolenia. 
 
1. Zawartość szkolenia

 1. Agenda
 2. Ramy czasowe dla celów nauczania zgodnie z sylabusem
 3. Uwzględnienie wszystkich celów nauczania
 4. Zrozumiałość językowa, wyjaśnienie terminów technicznych
 5. Przyjazność dla środowiska i bardziej zrównoważone techniki szkoleń
 6. Zalecenie dot. przystąpienia do egzaminu 
 7. Praktyczne próbki szkoleniowe
 8. Ankieta zawierająca informację zwrotną na koniec każdego szkolenia.

 
2. Personel / trener

 1. Trener zdał egzamin z przedmiotu jaki wykłada przed rozpoczęciem szkolenia
 2. Trener musi wiedzieć, jak odbywają się egzaminy online
 3. Trener musi posiadać umiejętności miękkie w nauczaniu i prezentować pewność przekazywanej wiedzy
 4. Trener ma doświadczenie w dziedzinie w jakiej naucza
 5. Trener musi być wyposażony w sprzęt techniczny do prowadzenia szkoleń i umieć profesjonalnie posługiwać się tym sprzętem
 6. Trener musi być w stanie wyjaśnić wszystkie terminy techniczne dotyczące danej certyfikacji
 7. Dostępna jest komunikacja w czasie rzeczywistym.

 
3. Struktura i technologia

 1. Zostały zastosowane wszystkie 4 typy uczenia się, zgodnie z modelem VARK (wizualny, słuchowy, czytanie/pisanie i nauka kinestetyczna)
 2. Testy przypisane do celów nauczania
 3. Ocena przeprowadzanych testów
 4. Szkolenie dostępne na wszystkich głównych systemach operacyjnych
 5. Szkolenia prowadzone w sposób nowoczesny i multimedialny
 6. Rozwiązanie szkoleniowe dostępne bez barier (dla osób z niepełnosprawnościami).


4. Organizacja

 1. Firma działa zgodnie z uczciwymi standardami etycznymi i przestrzega praw człowieka
 2. Firma traktuje wszystkich klientów jednakowo
 3. Emisje CO2 powstałe podczas szkolenia zostają skompensowane
 4. Do szkoleń online wystarcza sprzęt firmowy
 5. Jakość obsługi klienta przed, w trakcie i po szkoleniu.

 
 
Jakich szkoleń dotyczy certyfikacja?

Wśród szkoleń jakie A4Q certyfikuje swoich dostawców są:

 1. A4Q Selenium Tester
 2. A4Q Design Thinking
 3. A4Q AI & Software Testing
 4. A4Q Security Essentials
 5. ISTQB®
 6. IREB
 7. IQBBA Practitioner in Agile Quality (PAQ)
 8. ASQF.

 
Dziękujemy naszym trenerom oraz zespołowi wspierającemu organizację szkoleń w pomocy w osiągnięciu tego wyróżnienia. Jest to dla nas nagroda za dotychczasowe działania w celu dostarczania najwyższej jakości szkoleń online i zachęta do dalszego ulepszania metod szkoleniowych.

Źródła:
https://www.alliance4qualification.info/certified-online-training-provider
https://www.alliance4qualification.info/list-of-a4q-online-training-provider
https://cdn.website-editor.net/0fa31c5707954e47832ceaaddbdfde76/files/uploaded/Online_TP_Application_InfoSheet_1.0.pdf

To powinno Cię zainteresować