Modele dostarczania testowania - Insourcing testerów

9470
wyświetleń
Modele dostarczania testowania - Insourcing testerów
Testowanie oprogramowania można dostarczać do projektów na wiele sposobów. Jednym z nich jest dostarczanie ludzi o wysokich kompetencjach w testowaniu przez firmy oferujące konsultantów.


Metoda taka nazywana jest insourcingiem. Agencje w Polsce i na świecie, które dysponują osobami o umiejętnościach testowania oprogramowania dostarczają godziny pracy konsultantów.
 

Zalety z perspektywy zamawiającego

- szybkość - w relatywnie krótkim czasie można znaleźć osoby, które mogą wspomóc naszych testerów w testowaniu

- unikalne kompetencje - w niektórych przypadkach firmy nie potrzebują przeprowadzać pełnej rekrutacji pracownika o danych kompetencjach jeśli jest to jedynie krótki test w specjalizowanym obszarze. Przykładem mogą być testy użyteczności, gdzie wystarczy zaangażować konsultanta na czas trwania prac nad interfejsem aplikacji

- kreatywność księgowa - niektórym organizacjom bardziej opłaca się kupować pracę od innych firm niż samodzielnie zatrudniać pracowników. W wielu przypadkach może tu chodzić o umowy z lokalnymi władzami (np. w zamian za zwolnienia podatkowe "inwestuje się" w lokalny rynek) lub wpisanie danego kosztu do innej rubryki księgowej (przykładowo wydanie środków finansowych jest postrzegane jako inwestycja, podczas gdy zatrudnienie jest postrzegane jako podnoszenie kosztów funkcjonowania)

- limity - jeśli jesteśmy dużą organizacją, nasza firma-matka (zazwyczaj zagraniczna centrala) może odgórnie ograniczać wzrost i nie pozwalać na zatrudnienie

- łatwość redukcji - konsultantów można łatwo zwolnić (warunkują to zapisy umowy), kiedy nasza firma w krótkim czasie musi ograniczyć koszty funkcjonowania

- bezpieczeństwo - insourcing jest dla wielu organizacji bezpieczniejszą metodą niż outsourcing. Konsultanci pracują zazwyczaj w siedzibie i na sprzęcie zamawiającego. Łatwiej więc zadbać o know-how i bezpieczeństwo informacji.

 

Metody rozliczania

Podstawą rozliczania w tym modelu jest roboczogodzina (man/hour). Firma wynajmująca konsultantów obciąża fimę kupującą kosztami za godzinę pracy. 
 

Kto może być konsultantem?

Nie ma szczególnych obostrzeń na bycie konsultantem, ale zwiększa się swoją szansę na znalezienie intratnego zlecenia jeśli posiada się wiedzę i doświadczenie. Firmy pozyskujące konsultantów większym zainteresowaniem obdarzą osoby z własną działalnością gospodarczą i z możliwością wystawiania faktury VAT. Konsultantem można zostać poprzez zatrudnienie lub umowę z jedną z wielu firm na polskim rynku, które trudnią się insourcingiem testowym, lub też próbować samodzielnie pozyskiwać zlecenia.

Najczęściej poszukiwani są specjaliści do następujących testów:

  • testy wydajnościowe
  • testy bezpieczeństwa
  • testy użyteczności
  • automatyzacja testów
  • kierownicy testów.testerzy.pl dostarczają konsultantów do firm szukających pomocy w testowaniu oprogramowania.

 

Inne modele dostarczania testowania: outsourcing testowania, praca najemna

 

9470
wyświetleń
Redakcja a

Autor

To powinno Cię zainteresować

Dołącz do dyskusji