Analiza zarobków testerów - 2015. Część II

Analiza zarobków testerów - 2015. Część II
Część druga analizy zarobków testerów, czyli zestawienie średniej i mediany pensji z obszaru testowania oprogramowania za 2015 i 2014.
 

W tym roku z analizą zarobków poszliśmy o krok dalej. Nie tylko prezentujemy średnią pensję dla poszczególnych obszarów, ale również medianę, która precyzyjniej oddaje najpopularniejsze podawane przez Was zarobki. Dodatkowo zdecydowaliśmy się zestawić to z danymi z zeszłego roku.

Trzeba pamiętać, że jest to dość karkołomne zadanie, ponieważ dopiero w 2015 roku zdecydowaliśmy się na podawanie kwot, a nie przedziałów dla zarobków. W zeszłym roku pokusiliśmy się o uśrednienie, polegające na wyznaczeniu średniej wartości z przedziałów. W tym roku podawaliście już kwoty. Z jednej strony mamy dużo bardziej precyzyjnie podawane liczby, a z drugiej strony pojawiło się dużo (niestety) ankiet, których nie możemy jednoznacznie uznać za prawdziwe. Podawana pensja była górną wartością graniczną dla pola. Nie możemy ich mimo wszystko w analizie pominąć, ponieważ nie ma podstaw, aby je wykluczyć. Pozostaje nam więc opierać się raczej na medianie wartości, a nie na średniej.

 
Wszystkie kwoty są podane w PLN na rękę, co dla umów biznes-biznes miało oznaczać kwotę netto na fakturze, a dla pracowników wynagrodzenie na rękę.
 
 

 

Podobnie jak w zeszłym roku z ankiet wynika, że pensje dla osób automatyzujących i zarządzających są zbliżone. Pokazuje to, że na pewnym poziomie specjalizacji pensje wyrównują się. Pojawiła się również nowa rola, testera charakterystyk, który o dziwo zarabia mniej niż tester, i bardzo dobrze opłacanego analityka testów.

 

 

 

Przyrost pensji w zależności od doświadczenia jest liniowy, ale dla osób z doświadczeniem powyżej 10 lat widać skok. Może on wynikać z bardzo małej próbki ankiet z takimi odpowiedziami.

 

 

 

 

Jest widoczna różnica w zarobkach osób, które posiadają certyfikat ISTQB i tych, które go nie posiadają. Średnią za 2015 r. dla braku certyfikatu można uznać za błąd próbki, uwzględniając różnicę między średnią a medianą. Widać również, że najlepiej opłacani specjaliści to ci posiadający certyfikat ISTQB Poziomu Zaawansowanego - Techniczny Analityk i Kierownik Testów.

 

 

 

Ciągle najlepiej zarabiają osoby prowadzące działalność i wykonujące usługi na rzecz innego podmiotu. Dodatkowo premiowane są krótkie kontrakty, które mają mniejszą stabilność, ale dają większe benefity finansowe. Pamiętajmy, że przy własnej działalności pojawiają się dodatkowe koszty takie jak podatek oraz składki ubezpieczeniowe, które należy pokryć z własnej kieszeni. Najniższe zarobki są na umowach zlecenie i umowach o dzieło.

 

 

 

Duże centra IT w Polsce, które wskazaliśmy w naszej ankiecie, mają porównywalne pensje w testowaniu. Za to "inne" miejscowości to już znacznie niższe pensje - poniżej średniej krajowej.

Niestety polskie pensje nijak mają się do zarobków w Europie. Nasi rodacy pracujący za granicą zarabiają prawie dwa razy więcej niż mieszkańcy w Polsce.

 

 

 
 
 
SPRAWDŹ TAKŻE
Analiza zarobków testerów - 2015. Część I 

 

 

To powinno Cię zainteresować