Certyfikaty z dostępności

Certyfikaty z dostępności
Trwa nabór podmiotów, które będą nadawać przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym certyfikaty dostępności.

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadziła nowy, nieobowiązkowy mechanizm specjalnej certyfikacji. Ma być on przyznawany firmom i organizacjom, które najpierw pomyślnie przejdą audyt dostępności. Będzie on z kolei przeprowadzany przez niezależne podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

W związku z tym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło konkurs na takie podmioty certyfikujące. Instytucje te, zgodnie z wytycznymi:

 • zajmować się będą sprawdzaniem, czy ubiegająca się o certyfikat organizacja spełnia wynikające z ustawy, minimalne wymagania dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-promocyjnej, 
 • będą formułować szczegółowe zalecenia w zakresie poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez dany podmiot, 
 • będą wydawać certyfikaty dostępności.

W ramach konkursu określone zostały również warunki, jakie powinien spełnić podmiot certyfikujący:

 1. Powinien on dysponować kadrą posiadającą udokumentowane wykształcenie oraz doświadczenie w przeprowadzaniu audytów i prowadzeniu szkoleń z zakresu:
  1. Dostępności architektonicznej lub uniwersalnego projektowania,
  2. Dostępności cyfrowej,
  3. Dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
 2. W skład kadry podmiotu certyfikującego musi wchodzić:
  1. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim,
  2. Osoba z chorobą wzroku,
  3. Osoba z chorobą słuchu.
 3. Podmiot certyfikujący musi posiadać wymagany potencjał techniczny i organizacyjny, tj.:
  1. Sprzęt komputerowy,
  2. Metodykę dokonywania audytu,
  3. Metodykę dokonywania kontroli podmiotów, którym nadano certyfikat,
  4. Niezbędne urządzenia pomiarowe.

Pozytywny przebieg audytu będzie skutkował przyznaniem certyfikatu dostępności, który potwierdzi, że dane miejsce jest przyjazne osobom z niepełnosprawnością i seniorom. Dodatkowym atutem dla przedsiębiorców będzie także uprawnienie do uzyskania 5% zniżki na składki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydany certyfikat będzie ważny przez 4 lata

Podejrzewa się, że certyfikacja dostępności będzie cieszyć się coraz większym zainteresowaniem pracodawców, firm i organizacji pozarządowych. Na ten moment posiada ją już 300 obiektów architektonicznych w naszym kraju – należą do nich m.in. Pałac Prezydencki, Rezydencja Prezydenta RP, Miasteczko Orange, Lotnisko Chopina, SKANSKA SPARK, SKANSKA Generation, Ghelamco HUB, HB Reavis Varso Place i wiele innych.

W naborze mogą wziąć udział dowolne podmioty lub ich konsorcja. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek dostępny na stronie internetowej, a następnie zaczekać na jego ocenę przez powołany przez MFIPR zespół ekspertów. Publikacja wykazu podmiotów certyfikujących planowana jest na pierwszy kwartał 2022 roku.

Wnioski składać można jeszcze do 19 listopada 2021 r.

Źródła:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/dostepnosc-czas-na-certyfikacje/
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/certyfikaty-dostepnosci--rusza-nabor-na-audytorow
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/82728/dziennikustaw_19lipca2019.pdf

To powinno Cię zainteresować