Egzaminy ISTQB®. Pytania i odpowiedzi 2022

Egzaminy ISTQB®. Pytania i odpowiedzi 2022
Wy pytacie, my odpowiadamy.

Jeśli czujecie, że Wasza wiedza związana z certyfikacją testerską jeszcze nie jest do końca pełna, warto zapoznać się z naszymi odpowiedziami na najczęstsze pytania o egzamin ISTQB®.

Nagranie znajdziecie na końcu artykułu.
 

Jakie są polecane strony z opracowanymi materiałami pomocniczymi (w języku angielskim), które pomogą przygotować się do egzaminu ISTQB®? (4:18 i 23:50)

Do takich stron zaliczamy stronę główną ISTQB®, czyli https://www.istqb.org/ czy jej amerykański odpowiednik ASTQB® https://astqb.org/. W kwestii materiałów, rekomendujemy korzystanie z publikowanych na stronie ISTQB® sylabusów oraz przykładowych pytań egzaminacyjnych (które publikowane są także na stronie SJSI).

Do przygotowania się do egzaminu ISTQB® w języku angielskim najlepiej wykorzystywać materiały dostępne na stronie ISTQB®, natomiast do przygotowania się do egzaminu w języku polskim zalecamy korzystanie z materiałów dostępnych do pobrania na stronie SJSI. Zbiór materiałów dostępny jest także na stronie http://edu.ittraining.pl/egzaminy - znaleźć tu można materiały zarówno rekomendowane do egzaminu, jak i te dodatkowe.

Nie zalecamy z kolei korzystania z materiałów publikowanych na losowych serwerach, które w żadnym stopniu nie są związane z ISTQB®. Mowa tu o serwerach zwłaszcza hinduskich czy chińskich.

Jakie są polecane książki przygotowujące do egzaminu ISTQB®? (5:35)

Najbardziej polecaną książką jest książka „Certyfikowany tester ISTQB®. Poziom Podstawowy”, której autorami są Adam Roman oraz Lucjan Stapp. Bazuje ona na najnowszej wersji sylabusa ISTQB®.

Jakie szkolenia ISTQB® wybrać? (6:23)

Polecamy, aby przy zwracać uwagę na to, by wybierać szkolenia z trenerami, którym ufacie i których znacie. Dobrze, abyście poznali trenera, który prowadzi szkolenie, z tego względu warto poszukać wcześniej informacji na jego temat. Z naszej strony polecanymi prowadzącymi szkolenia ISTQB® będą: Lucjan Stapp, Jakub Rosiński, Łukasz Gałuszka, Radosław Smilgin.

Ile czasu zajmuje nauka do egzaminu ISTQB®? (7:35)

Jest to sprawa indywidualna. Dla tych osób, które są w miarę zapoznane z tematem i zagadnieniami zawartymi w sylabusie, przerobienie jednego zestawu egzaminacyjnego w zupełności wystarcza. Jeśli tak nie jest, wówczas należy poświęcić trochę więcej czasu na naukę.

Czy przygotowując się do egzaminu ISTQB® można uczyć się samodzielnie, czy brać jednak udział w szkoleniu? (8:00)

Można wybrać kilka dróg. Pierwszą jest samodzielne przygotowanie egzaminu, polegające na przyswojeniu sylabusa ISTQB®. Drugą wersją, „tanią”, jest nauka z wykorzystaniem książek, natomiast trzecią wersją, „najdroższą” jest udział w szkoleniu. Należy pamiętać także, że szkolenie nie jest tylko przygotowaniem do zdania egzaminu ISTQB®, jest także przekazaniem pewnej wiedzy praktycznej.

Kiedy najlepiej zdawać egzamin ISTQB®? Czy lepiej podejść do niego bezpośrednio po szkoleniu, czy dopiero za jakiś czas? (8:53)

Najlepszym podejściem jest zdawanie egzaminu ISTQB® jeden dzień po ukończonym kursie. Jeśli natomiast czujecie się wystarczająco pewnie, można spróbować zdawać egzamin od razu po szkoleniu (na koniec ostatniego dnia kursu). Maksymalnie rekomendujemy odczekanie dwóch dni, gdyż później cała zdobyta wiedza może „uciec”. Im dłużej zwleka się z podejściem do egzaminu, tym większy problem można mieć z jego późniejszym zdaniem.

Czy baza pytań na egzaminie ISTQB® ograniczona jest do jednej puli? (9:58)

Nie ma określonej ilości predefiniowanych zestawów egzaminacyjnych. Na przykładzie egzaminu ISTQB® na Poziomie Podstawowym, pula wynosić będzie 50 pytań spośród których wylosowanych będzie 40, które pojawią się na egzaminie. Każdy zestaw egzaminacyjny się różni, ale istnieje (minimalna) szansa, że ostateczne pytania będą takie same, np. dla dwóch uczestników egzaminu.

Czy odpowiedzi na egzaminie ISTQB® są pytaniami jedno-, czy wielokrotnego wyboru? (10:41)

Zarówno na egzaminie ISTQB® Poziom Podstawowy, jak i ISTQB® Poziom Zaawansowany są to pytania wielokrotnego wyboru. Oznacza to, że więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna (ta zmiana na poziomie podstawowym pojawiła się wraz z wdrożeniem nowego sylabusa). Nie zmienia to jednak faktu, że większość pytań na poziomie podstawowym ma tylko jedną poprawną odpowiedź. 

Czy pytania na oficjalnym egzaminie ISTQB® swoim poziomem trudności przypominają te, które pojawiają się na testach przygotowujących? (11:15)

Pytania z zestawów przygotowujących mają podobną trudność, jak pytania dostępne na egzaminie. Dotykają one trochę innych aspektów i mają trochę inne scenariusze, ale ich trudność jest naprawdę bardzo zbliżona. 

Czym różnią się egzaminy ISTQB® dostarczane przez SJSI oraz GASQ? (11:41)

Obecnie posiadamy dwóch dostawców egzaminów na rynku polskim: SJSI oraz GASQ. Obydwie organizacje nie korzystają z tej samej puli egzaminacyjnej; zestawy te są różne z tego względu, że każda z organizacji samodzielnie tworzy swoje własne zestawy. Ze względu na ich rozbudowany scenariusz, pytania egzaminacyjne tworzone przez SJSI często postrzegane były przez osoby podchodzące do egzaminu jako znacznie trudniejsze. Obecnie egzaminy dostarczane przez SJSI swoim poziomem są zrównane z egzaminami dostarczanymi przez GASQ.

Jak konstruowane są pytania egzaminacyjne ISTQB®? (13:48)

Więcej informacji na temat zasad tworzenia pytań ISTQB® znaleźć można w serii artykułów publikowanych przez testerzy.pl: https://testerzy.pl/baza-wiedzy/artykuly/jak-tworzone-sa-pytania-egzaminacyjne-istqb-zasada-1. Sam proces tworzenia pytania wygląda następująco: organizacja zleca stworzenie pytań egzaminacyjnych ich twórcom. Pytanie takie musi być zgodne z celem nauczania, który opisany jest w sylabusie. Gotowa treść pytania przechodzi proces przeglądu, a następnie jest ono dołączane do puli pytań egzaminacyjnych. Istnieją także dwa punkty kontrolne każdego pytania, co jednak nie wyklucza, że w ostateczności nie będzie ono pozbawione błędów lub zawsze będzie najwyższej jakości. W ostatnim czasie jednak ISTQB® zdecydowało się dołączyć akredytowanych trenerów szkoleń ISTQB® do puli egzaminacyjnej, w związku z czym uzyskali oni dostęp do pytań egzaminacyjnych, które mogą także w pewnym zakresie komentować. Dzięki temu jakość pytań oraz jakość tłumaczeń znacznie wzrosła.

Czy można zmienić termin egzaminu ISTQB®? (16:20)

Przy zmianie terminu egzaminu ISTQB® obowiązuje zasada 5 dni roboczych, co oznacza, że wszelkich bezpłatnych zmian w rezerwacji terminu dokonać można na maksymalnie 5 dni roboczych przed wyznaczoną datą sesji egzaminacyjnej. Także wszystkie formalności powinny być dopełnione najpóźniej w tym terminie. Poprzez formalności rozumiemy tutaj np. dokonanie opłaty oraz przesłanie odpowiednich dokumentów (skan certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu na poziomie podstawowym, skany niezbędnych formularzy oraz, w przypadku zdawania egzaminów w języku innym niż ojczysty, wymagane będzie także dołączenie skanu wypełnionego formularza prośby o dodatkowy czas na egzaminie - tzw. timebonus).

Jakiekolwiek zmiany dokonane później niż na 5 dni roboczych przed dokonaną rezerwacją wiązać się będą już z dodatkową opłatą. Opłaty te kształtują się na poziomie od 60 Euro wzwyż, nawet do pełnej kwoty egzaminu (im mniej czasu do egzaminu pozostało, tym opłata będzie wyższa). W przypadku sytuacji losowych, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

Zasady egzaminów ISTQB® online: (18:02)

        a. Egzaminy ISTQB® online mają swoje gwarantowane terminy, które można rezerwować na niemal dzień oraz godzinę. Do zdawania egzaminu niezbędne jest posiadanie przygotowanego wcześniej sprzętu. Na 4 dni robocze przed zarezerwowanym terminem egzaminu uczestnik otrzymuje maila z informacjami organizacyjnymi oraz instrukcją, w której opisane są szczegółowo wszystkie poszczególne kroki, które należy wykonać aby przygotować się do zdalnej sesji egzaminacyjnej. Egzaminy mogą być zdawane tylko na komputerach PC lub laptopach; nie ma możliwości podejścia do egzaminu na smartfonie lub tablecie, choć smartfon/tablet z kamerą będzie nam także niezbędny, aby móc monitorować pomieszczenie, w którym przebywa się uczestnik w trakcie sesji egzaminacyjnej.
        b. Czego nie wolno robić podczas egzaminu ISTQB®? 
W trakcie egzaminu nie wolno rozmawiać, nie można mieć w uszach słuchawek, nie wolno posiadać dodatkowych monitorów i żadnych innych sprzętów ani kartek na notatki. Dozwolone jest wykonywanie notatek na białej tablicy suchościeralnej. Podczas egzaminu absolutnie nie wolno opuszczać pomieszczenia. Można natomiast komunikować się z egzaminatorem na czacie (komunikacja odbywa się w języku angielskim).

Po szczegóły odsyłamy do artykułu Zasady egzaminów online.

Czy książka Adama Romana i Lucjana Stappa będzie dobrym głównym źródłem przygotowania do egzaminu ISTQB® Poziom Podstawowy? (22:48)

Głównym źródłem przygotowania do egzaminu ISTQB® Poziom Podstawowy powinien być zawsze w pierwszej kolejności sylabus. Książka jest natomiast dobrym uzupełnieniem sylabusa.

Jaki certyfikat ISTQB® warto zrobić też poza poziomem podstawowym? (26:25)

Zależy to od tego, jaką ścieżkę rozwoju wybierzecie. Jeśli wybieracie ścieżkę biznesową, to ISTQB® rekomenduje na poziomie zaawansowanym certyfikat ISTQB® Analityk Testów, jeśli jest to testowanie techniczne, wówczas warto pomyśleć o certyfikacie ISTQB® Technicznego Analityka Testowego, w przypadku menadżera – ISTQB® Kierownik Testów.

Co pomoże w nauce do egzaminu ISTQB® Agile Tester poza sylabusem? (28:35)

ISTQB® Agile Tester uznawany jest za dość kontrowersyjny sylabus. W wielu miejscach jest on sprzeczny z tym, co znamy z agile manifesto i scrum guide jako metodyki scrumowej. Wiele zapisów jest również sprzecznych ze zwinnością i kulturą oraz podejściem zwinnym do wytwarzania produktu. Z tego też względu, posiłkowanie się dodatkowymi materiałami w tematyce agile może generować sprzeczności w zestawieniu z sylabusem, dlatego też sylabus powinien pozostać jedynym źródłem przygotowania do egzaminu.

Jak bardzo pytania testowe ze strony SJSI będą różnić się w stosunku do samego egzaminu ISTQB® pod względem zakresu? (31:00)

Pytania testowe ze strony SJSI i pytania z zestawów egzaminacyjnych nie należą do tej samej puli pytań. Ich treść się różni, ale obszar, który pokrywa pytanie, z kolei nie będzie się różnił. 

Dlaczego sylabus ISTQB® jest napisany w tak nieprzystępny sposób? (33:40)

Należy pamiętać, że sylabus jest pracą zbiorową grupy ekspertów, którzy wypracowali wspólne stanowisko dotyczące określonych tematów. Takie znalezienie wspólnej płaszczyzny często wymaga posługiwania się językiem akademickim, który może wydawać się trudny do zrozumienia i przyswojenia. 

Czy zdobyty certyfikat ISTQB® wygasa? Jeśli tak, jaki jest jego termin ważności? (35:07)

Certyfikaty ISTQB® poziomu podstawowego i zaawansowanego nie wygasają, co znaczy, ze zdobywa się je raz na całe życie. Nie ma konieczności aktualizowania certyfikatu nawet po wejściu w życie nowej wersji sylabusa. Wygasają natomiast certyfikaty poziomu eksperckiego z tego względu, że są one skonstruowane w taki sposób, że należy zdobyć odpowiednią ilość punktów, aby taki certyfikat utrzymać lub zdawać go na nowo. 

Czy lepiej zdawać egzamin ISTQB® w języku polskim, czy angielskim? Jakie są między nimi różnice? (37:00)

Oryginalnym językiem sylabusa jest język angielski. Egzamin, który oferowany jest w języku polskim, jest tłumaczeniem z języka angielskiego. Sam poziom trudności egzaminów jest taki sam, nie ma więc znaczących różnic między egzaminami. Należy jednak pamiętać, że przy zdawaniu egzaminu w języku innym niż ojczysty, osoba zdająca otrzymuje 25% czasu na egzaminie więcej, (tzw. timebonus). 
Wybór języka, w którym zdajemy egzamin, powinien zależeć od otoczenia, w którym pracujemy na co dzień. Jeśli ktoś pracuje w otoczeniu, w którym na co dzień korzysta się z języka angielskiego i tym językiem ma się styczność przez większość swojej pracy, zdecydowanie warto podejść do egzaminu w języku angielskim.

Czy pytania na egzaminie ISTQB® są mocno zawiłe? (39:07)

W zestawach egzaminacyjnych zdarzają się pytania typu „Wskaż najbardziej poprawną odpowiedź”, choć ISTQB® stara się takie pytania sukcesywnie eliminować. Z reguły jednak pytania skonstruowane są tak, że tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 

Gdzie szukać egzaminów stacjonarnych ISTQB®? (40:33)

Najlepiej robić to w akredytowanych centrach egzaminacyjnych, które takie sesje organizują. Mieszczą się one w wielu różnych miastach w Polsce. Bardzo często bywa też tak, że firmy mieszczące się w poszczególnych miastach, organizują egzaminy stacjonarne w swoich siedzibach, np. SJSI we Wrocławiu, czy testerzy.pl w Chorzowie.

Czy trzeba mieć swój długopis na egzaminie? (42:37)

Warto posiadać przy sobie 1-2 długopisy w trakcie egzaminu stacjonarnego.

Czy pytania egzaminacyjne ISTQB® nadal zawierają podwójne zaprzeczenia? (43:12)

Pytania zawierające podwójne zaprzeczenia w dalszym ciągu pojawiają się w trakcie egzaminu, przy czym nie są one zgodne z wytycznymi ISTQB®. Z tego względu twórcy egzaminów starają się je usuwać z puli pytań. 

Czy w trakcie nauki do egzaminu ISTQB® warto skupić się na konkretnych zagadnieniach? (43:53)

To, ile czasu poświęcone jest na szkoleniu bądź w samym sylabusie na wyjaśnienie konkretnego zagadnienia, pokazuje nam jego wagę. Poziomy K dostępne przy celach nauczania także mogą mieć bardzo duże znaczenie. Pytania z poziomu K3 i K4 są najwyżej punktowane, więc udzielając na nie poprawnych odpowiedzi, łatwiej będzie uzyskać minimalny próg % pozwalający zdać egzamin.

Czy po niezaliczonym egzaminie ISTQB® można przystąpić do jego wyjaśnienia, jednak bez informacji, gdzie dokładnie został popełniony błąd i na czym on polegał? (45:10)

Można zwrócić się do dostawcy egzaminu z prośbą o udostępnienie odpowiedzi do wglądu (najczęściej odpłatnie). Egzaminator nie jest upoważniony do udzielania jakichkolwiek merytorycznych odpowiedzi. 

Lepiej zdawać egzamin ISTQB® stacjonarnie czy online? (47:08)

Zależy to od tego, w jakiej formie czujemy się pewniej. Jeśli warunki domowe nie przemawiają za tym, aby zdawać egzamin zdalny, lub jeśli ktoś lepiej czuje się podczas egzaminów w grupie, to wówczas najlepiej wybrać opcję stacjonarną. Jeśli natomiast egzaminy online nie stanowią żadnego problemu i spełniamy wszelkie niezbędne warunki techniczne, wówczas jak najbardziej lepiej przystąpić do egzaminów zdalnych.

Większość testerów praktykujących twierdzi, że teoria z sylabusa ISTQB® nijak się ma do faktycznej pracy. Dlaczego nie można przybliżyć teorii do rzeczywistości? (52:02)

Teoria z sylabusa ISTQB® opisuje przypadek idealny, kompletny proces, a rzeczywistość projektowa może być zupełnie inna. Z perspektywy twórców sylabusu to zbiór praktyk w danym kontekście, który nie musi być zgodny z rzeczywistością. Sylabus opisuje jednak część praktyk stosowanych w niektórych organizacjach, z którymi można się jeszcze zetknąć. 

Jak często zmienia się pula pytań do egzaminu ISTQB®? (54:28)

Zmienia pytań do egzaminu się bardzo rzadko. Pozostaje ona niezmienna, chyba, że dojdzie do sytuacji, w której jakieś pytanie okaże się błędne lub wycieknie – wówczas jest ono usuwane z puli i w jego miejsce pojawia się nowe.

Czy w trakcie egzaminu ISTQB® online można wracać do poprzednich pytań? (55:42)

Tak, jest to możliwe.

Jaka jest zdawalność procentowa egzaminu ISTQB® Poziom Podstawowy? (57:53)

ISTQB® aktualnie zaprzestało publikowania informacji o zdawalności. Ostatnie dane wskazywały na zdawalność na poziomie ok. 80%.

Czy w trakcie egzaminu ISTQB® pojawiają się pytania opisowe, czy spotkać można tylko pytania wielokrotnego wyboru? (59:07)

Scenariusze są jak najbardziej rekomendowane przez ISTQB®. Są to najczęściej pytania poziomu K3 i K4, czyli wymagające zastosowania bądź zaproponowania rozwiązania jakiegoś problemu.

Czy niektóre pytania na egzaminie ISTQB® mają więcej punktów? (59:39 i 1:06:06)

Za pytania na poziomie K3 i K4 zdobyć można po 2 punkty i więcej. Wartość punktowa poszczególnych pytań jest podawana w poszczególnych zestawach egzaminacyjnych. Co więcej, w trakcie egzaminu spotkać się można także z punktami cząstkowymi. Nie ma natomiast punktów ujemnych.

Ile jest pytań na egzaminie ISTQB® i ile można mieć błędów? (1:00:48)    

Każdy egzamin skonstruowany jest inaczej. Aby zdać egzamin, należy uzyskać 65% punktów z całej puli punktów możliwych do zdobycia. 

Sprawdźcie też ten artykuł - Ile trzeba zdobyć punktów na egzaminie ISTQB®, aby zdać?

Czy można w jakikolwiek sposób odwoływać się do pytań na egzaminie ISTQB®? (1:05:38)

Jest to możliwe, jednak najlepiej złożyć takie odwołanie za pośrednictwem firmy organizującej egzamin.

Czy dużo jest technicznych pytań z liczenia decyzji, instrukcji, sprawdzenia wartości brzegowych? (1:07:03)

Na poziomie podstawowym pytań z liczenia decyzji, instrukcji już nie ma ze względu na to, że ta technika została wyeliminowana z sylabusa na poziomie podstawowym. Zagadnienie to pojawia się w sylabusie poziomu zaawansowanego. Pytań dotyczących wartości brzegowych jest z kolei niewiele.


Jakie pułapki czekają w pytaniach egzaminacyjnych ISTQB®? (1:08:41)

Pytania dostępne podczas egzaminów ISTQB® mogą zawierać sporo pułapek. Takim przykładem są pytania zawierające chociażby podwójną negację.

Czy posiadanie certyfikatu ISTQB® zwiększa naszą pozycję na rynku, a co za tym idzie, zwiększa szansę na znalezienie pracy? (1:10:01)

Certyfikat ISTQB® nigdy nie powinien być przeważającym argumentem za kandydatem na stanowisko testera. Oczywiście wciąż warto posiadać wiedzę z sylabusa, ale samo posiadanie certyfikatu często nie będzie wymagane.

Czy słownik pojęć ISTQB® jest konieczny? (1:11:01)

Słownik pojęć jest na egzaminie absolutnie wymagany, choć nie warto uczyć się ich na pamięć. Część definicji nie jest wyjaśniona w sylabusie, więc posiłkowanie się słownikiem będzie konieczne. Obecnie słownik znajduje się na stronie https://glossary.istqb.org/

To powinno Cię zainteresować