ISTQB® Agile Technical Tester - nowa certyfikacja już w ofercie

ISTQB® Agile Technical Tester - nowa certyfikacja już w ofercie
Egzamin jest dostępny w języku angielskim, niemieckim i francuskim, w formie zdalnej oraz stacjonarnej.

Nowa certyfikacja ISTQB® Advanced Level Agile Technical Tester jest kontynuacją certyfikacji ISTQB® Zwinny Tester, stąd warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu ISTQB® Poziom Podstawowy oraz jego rozszerzenia ISTQB® Zwinny Tester.

Certyfikat jest dedykowany osobom, które osiągnęły już zaawansowany etap swojej kariery w dziedzinie testowania oprogramowania i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności w aspektach technik testowania w kontekście zwinnym. Nowa certyfikacja obejmuje zastosowanie technik zwinnych w celu zapewnienia odpowiedniego pokrycia testów, tworzenia i wdrażania różnych podejść do testowania zwinnego, czy definiowania wymagań testowania.

Znajdujące się w syllabusie zagadnienia poruszają tematykę:

  • aspektów jakości kodu,
  • wdrożenia i dostawy,
  • inżynierii wymagań,
  • automatyzacji testów,
  • Test-Driven Development (TDD),
  • testowania w agile.

Egzamin składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, do rozwiązania w ciągu 90 minut. Uczestnicy, którzy przystąpią do egzaminu w języku innym niż ojczysty, otrzymają dodatkowe 25% czasu, łącznie 113 minut. Próg zdawalności wynosi 65%

Syllabus można pobrać tutaj

Dla przypomnienia - w zeszłym roku, analizowaliśmy nową certyfikację w tym artykule.

Zapisz się na egzamin

Poznaj zagadnienia.

To powinno Cię zainteresować