Testerzy odpowiadają testerom 42. Skąd biorą się pytania egzaminów na certyfikat ISTQB Poziom Podstawowy?

Testerzy odpowiadają testerom 42. Skąd biorą się pytania egzaminów na certyfikat ISTQB Poziom Podstawowy?
Kto jest autorem pytań egzaminacyjnych ISTQB i skąd one pochodzą? Temat ten pojawia się dość często w pytaniach do redakcji. Wprawdzie wyjaśnialiśmy tę kwestię już wcześniej, ale postaramy się pozbierać wszystkie odpowiedzi w jedną całościową.

Ostatnie pytanie jakie otrzymaliśmy od naszej Czytelniczki:

Proszę o informację czy po wykupieniu egzaminu ISTQB udostępnione przez Państwa materiały, w tym egzamin, są adekwatne do pytań na egzaminie? Skąd są pytania i kto opracowuje przykładowe testy?

Na początek kilka słów wyjaśnienia:

ISTQB - organizacja, która tworzy sylabus, przykładowe pytania oraz wytyczne do pisania pytań akredytowanych;

GASQ - organizacja, która za zgodą ISTQB tworzy pytania egzaminacyjne i dostarcza je przez akredytowane centra egzaminacyjne lub online; 

SJSI - narodowe ciało ISTQB, które przygotowuje tłumaczenia sylabusów oraz przykładowych pytań ISTQB. SJSI dostarcza również egzaminy, które samo tworzy; 

Tylko GASQ i SJSI to tak zwani ISTQB Global Exam Providers i dostarczają egzaminy na terenie Polski.   

testerzy.pl / 21CN - akredytowane centrum egzaminacyjne, które dostarcza egzaminy stworzone przez GASQ. 

Przykładowe pytania markowane logo ISTQB w wersji angielskiej są przygotowywane przez ISTQB i powszechnie udostępnione. Tłumaczenia przykładowych pytań przygotwuje SJSI i udostępnia na ich stronach. Jako, że linki się zmieniają, a materiały można dowolnie udostępniać, to utrzymujemy je na platformie EDU.

SJSI i GASQ to dwie organizacje, które dostarczają egzaminy ISTQB. Obie te organizacje otrzymują te same wytyczne od ISTQB. Forma pytań to tylko różna interpretacja zapisów w ISTQB. W opinii uczestników egzaminów, SJSI interpretuje wytyczne w kierunku bardziej rozbudowanych (często scenariuszowych) treści, a GASQ z kolei idzie w prostsze w konstrukcji pytania. Certyfikaty wystawiana przez obie organizacje mają taką samą wartość.

testerzy.pl / 21CN są firmą szkoleniową i akredytowanym dostawcą egzaminów. Naszym obowiązkiem jako szkoleniowców jest stworzenie materiałów szkoleniowych do szkoleń ISTQB Poziomu Podstawowego. W obszarze egzaminów dostarczamy (jako pośrednik) egzaminy napisane przez GASQ. 

Oprócz oficjalnych materiałów udostępnianych przez ISTQB, GASQ czy SJSI istnieją jeszcze materiały, które stanowią pomoc w przygotowaniu do egzaminu, ale nie mają łatki "oficjalnych". Przykładowo takim zestawem przykładowych pytań jest nasza publikacja, która dostępna jest dla uczestników podchodzących do egzaminu za naszym pośrednictwem. Można ją również zakupić. 

To powinno Cię zainteresować