Testowanie metaverse

Testowanie metaverse
Rozszerzona wirtualna rzeczywistość zwana metaverse staje się coraz bardziej popularna w wielu dziedzinach naszego życia. Wraz ze swoim rozwojem, stawia wiele nowych wyzwań również przed branżą testowania oprogramowania.

Metaverse wciąż jeszcze nie jest do końca zbadany, obejmuje swoim zasięgiem kolejne branże, stając się ich niezwykle ważną częścią. Coraz więcej firm zaczyna inwestować w jego rozwój, chcąc przystosować go do swoich potrzeb. Z jednej strony chcą udoskonalić cyfrowe doświadczenia korzystających z ich usług klientów, którzy mają być docelowymi odbiorcami, a z drugiej swoich pracowników, bo właśnie dzięki metaverse tworzone są też nowe, cyfrowe miejsca pracy. Niezmiernie ważnym tematem w obszarze UX stanowi immersyjność czyli proces „zanurzania” się użytkowników w rzeczywistość wirtualną. Stanowi on zupełnie nowy obszar badań użyteczności aplikacji.

Firmy specjalizujące się w handlu detalicznym czy grach czerpią z metaverse najwięcej korzyści, jednak coraz większe zainteresowanie odnotowuje się także w innych branżach. Jako przykład można tu wymienić branżę medyczną, gdzie technologie wykorzystujące metaverse używane są do przepływu informacji między lekarzem a pacjentami, a także do interakcji między nimi. Innym przykładem może być też branża motoryzacyjna, umożliwiająca potencjalnym nabywcom jazdę próbną samochodami, używając do tego nowych technologii. To, czy nowe rozwiązania zyskają przychylność odbiorców i spełnią oczekiwania ich twórców, zależy w dużej mierze od tego, czy i w jaki sposób zostaną one przetestowane oraz jakie będą tego efekty.

Testowanie oprogramowania dla metaverse. Różnice

Część wyzwań związanych z testowaniem metaverse nie będzie różniła się zbytnio od tych stosowanych w innych branżach. Tak jest na przykład z testowaniem tego, jak system radzi sobie z różnymi platformami. Testowanie weryfikuje czy system zapewnia użytkownikom płynne i wysokiej jakości doświadczenia na dowolnym urządzeniu i z dowolnym źródłem płatności. Kluczowe znaczenie będzie miało testowanie z prawdziwymi użytkownikami oraz z wykorzystaniem rzeczywistych scenariuszy użycia metaverse.

Nowym wyzwaniem, z którym zetknie się tester metaverse, jest jego skala i złożoność. Technologia wykorzystywana do tworzenia rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości jest ogromnie złożona, a doświadczenia metaverse wraz z jej rozwojem powinny być stale sprawdzane i udoskonalane. Inną kwestią są również powoli wprowadzane nowe formy płatności, do których należą NFT czy kryptowaluty. Te także powinny być uprzednio zweryfikowane i zaakceptowane, zanim zostaną bezpiecznie udostępnione użytkownikom, co może być sporym wyzwaniem dla firm.

To, jaką rolę będzie odgrywać testowanie oprogramowania w metaverse, można podzielić na trzy główne obszary:

  1. Testowanie API. Metaverse ciągłe ewoluuje co dotyka także interfejsów API będących jedną z podstaw tego środowiska. Interfejsy te mają kluczowe znaczenie dla wspierania interoperacyjności, elastyczności i decentralizacji, które są kluczowe dla doświadczeń metaverse. Ich odpowiednie przetestowanie będzie gwarancją namierzenia i wczesnego usunięcia występujących problemów.
  2. Testy interaktywne i testowanie immersyjności. Doświadczenia metaverse muszą być interaktywne, dostępne i wciągające, a każde z nich wymaga kompleksowego podejścia do testowania. Firmy muszą również zapewnić, że środowiska metaverse będą dostępne dla wszystkich użytkowników, dlatego nie powinno pomijać się tematu testowania dostępności. Ważnym elementem będzie testowanie „w środowisku naturalnym”, ponieważ twórcy muszą dopilnować płynnego przejścia między aplikacjami, interakcje staną się mniej zależne od urządzeń, a doświadczenia wysokosensoryczne zwiększą zapotrzebowanie na testy wysokosensoryczne. Przykładem doświadczeń między aplikacjami może być testowanie przepływu użytkownika, który prowadzi od jednej aplikacji do sklepu, drugiej do zakupu, a trzeciej do zaplanowania dostawy.
  3. Cyberbezpieczeństwo. Wyzwania związane ze skalowaniem i złożoność całego środowiska metaverse oznaczają, że będzie wzrastać także jego podatność na wszelkiego rodzaju cyberataki. W 2021 roku wzrosły one aż o 50% i należy spodziewać się, że to niebezpieczeństwo będzie stale się zwiększać. Testy bezpieczeństwa są już niezmiernie ważną częścią cyklu życia oprogramowania, ale będą musiały być jeszcze bardziej zaawansowane, aby nadążyć za ewoluującą taktyką hakerów w cyberprzestrzeni.

Wiele firm traktuje metaverse jako świetną okazję do wyróżnienia się i przekształcenia swoich cyfrowych doświadczeń użytkowników. Chociaż większość z nas nie jest gotowa na wykorzystanie wszystkich korzyści biznesowych jakie ostatecznie ono przyniesie, jesteśmy w miejscu, w którym możemy eksperymentować i odnosić sukcesy, pod warunkiem, że będziemy dokładnie testować projekt.

 

Źródła:
https://venturebeat.com/2022/07/02/software-testing-for-metaverse-experiences-heres-what-you-need-to-know/

To powinno Cię zainteresować