ISTQB Inżynier automatyzacji - Wersja polska

ISTQB Inżynier automatyzacji - Wersja polska
SJSI opublikowało tłumaczenia materiałów dla sylabusa poziomu zaawansowanego ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Zaawansowany - Inżynier automatyzacji testowania (ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Automation Engineer).

Wśród opublikowanych materiałów znajdziecie:

  • sylabus "ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Zaawansowany - Inżynier automatyzacji testowania",
  • egzamin próbny i odpowiedzi do niego "ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Zaawansowany - Inżynier automatyzacji testowania - Egzamin przykładowy",
  • strukturę i zasady opracowywania egzaminów "ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Zaawansowany - Inżynier automatyzacji testowania - Struktura i zasady opracowywania egzaminów".

W nowym sylabusie znalazły się zadania inżyniera automatyzacji testowania (ang. Test Automation Engineer — TAE) związane z projektowaniem, tworzeniem i utrzymaniem rozwiązań do automatyzacji testowania. Autorzy skupili się na pojęciach, metodach, narzędziach i procesach związanych z automatyzacją dynamicznych testów funkcjonalnych oraz na powiązaniach między tymi testami a procesami zarządzania testami, zarządzania konfiguracją, zarządzania defektami, wytwarzania oprogramowania i zapewnienia jakości oprogramowania.

Opisane w nim metody mają ogólne zastosowanie w różnych modelach cyklu życia oprogramowania (np. model zwinny, sekwencyjny, przyrostowy lub iteracyjny), różnych typów systemów oprogramowania (np. systemów wbudowanych, rozproszonych lub mobilnych) oraz różnych typów testów (tj. testów funkcjonalnych i testów niefunkcjonalnych).

Certyfikacja na poziomie zaawansowanym jest przeznaczona dla osób, które chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki na poziomie podstawowym oraz dalej rozwijać specjalistyczną wiedzę w jednym lub kilku konkretnych obszarach. Moduły oferowane na poziomie zaawansowanym obejmują szeroką gamę tematów związanych z testowaniem.

Inżynier automatyzacji testowania musi wykazywać się zarówno obszerną wiedzą ogólną w zakresie testowania, jak i dogłębną znajomością szczególnej dziedziny, jaką jest automatyzacja testowania. Określenie „dogłębna znajomość” oznacza posiadanie wiedzy na temat teorii i praktyki automatyzacji testowania, która jest wystarczająca do wywierania wpływu na kierunek działań organizacji i/lub sposób realizacji projektu na etapach projektowania, tworzenia i utrzymania rozwiązań do automatyzacji testowania w obszarze testów funkcjonalnych.

Więcej o materiałach na stronie: https://sjsi.org/materialy-istqb-inzynier-automatyzacji-testowania-po-polsku/

To powinno Cię zainteresować