ISTQB Inżynier automatyzacji - Wersja polska

ISTQB Inżynier automatyzacji - Wersja polska
SJSI opublikowało tłumaczenia materiałów dla sylabusa poziomu zaawansowanego ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Zaawansowany - Inżynier automatyzacji testowania (ISTQB Certified Tester Advanced Level - Test Automation Engineer).

Wśród opublikowanych materiałów znajdziecie:

  • sylabus "ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Zaawansowany - Inżynier automatyzacji testowania",
  • egzamin próbny i odpowiedzi do niego "ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Zaawansowany - Inżynier automatyzacji testowania - Egzamin przykładowy",
  • strukturę i zasady opracowywania egzaminów "ISTQB Certyfikowany Tester - Poziom Zaawansowany - Inżynier automatyzacji testowania - Struktura i zasady opracowywania egzaminów".

W nowym sylabusie znalazły się zadania inżyniera automatyzacji testowania (ang. Test Automation Engineer — TAE) związane z projektowaniem, tworzeniem i utrzymaniem rozwiązań do automatyzacji testowania. Autorzy skupili się na pojęciach, metodach, narzędziach i procesach związanych z automatyzacją dynamicznych testów funkcjonalnych oraz na powiązaniach między tymi testami a procesami zarządzania testami, zarządzania konfiguracją, zarządzania defektami, wytwarzania oprogramowania i zapewnienia jakości oprogramowania.

Opisane w nim metody mają ogólne zastosowanie w różnych modelach cyklu życia oprogramowania (np. model zwinny, sekwencyjny, przyrostowy lub iteracyjny), różnych typów systemów oprogramowania (np. systemów wbudowanych, rozproszonych lub mobilnych) oraz różnych typów testów (tj. testów funkcjonalnych i testów niefunkcjonalnych).

Certyfikacja na poziomie zaawansowanym jest przeznaczona dla osób, które chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki na poziomie podstawowym oraz dalej rozwijać specjalistyczną wiedzę w jednym lub kilku konkretnych obszarach. Moduły oferowane na poziomie zaawansowanym obejmują szeroką gamę tematów związanych z testowaniem.

Inżynier automatyzacji testowania musi wykazywać się zarówno obszerną wiedzą ogólną w zakresie testowania, jak i dogłębną znajomością szczególnej dziedziny, jaką jest automatyzacja testowania. Określenie „dogłębna znajomość” oznacza posiadanie wiedzy na temat teorii i praktyki automatyzacji testowania, która jest wystarczająca do wywierania wpływu na kierunek działań organizacji i/lub sposób realizacji projektu na etapach projektowania, tworzenia i utrzymania rozwiązań do automatyzacji testowania w obszarze testów funkcjonalnych.

Więcej o materiałach na stronie: https://sjsi.org/materialy-istqb-inzynier-automatyzacji-testowania-po-polsku/

6058

Powiązane szkolenia

13-15
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Teoria testowania
1 400PLN
ISTQB® Poziom Podstawowy
7
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13-17
marca
2023
Jarosław Hryszko
online
Teoria testowania
3 450PLN
ISTQB® Poziom Zaawansowany - Kierownik Testów
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-22
lutego
2023
Adam Roman
online
Teoria testowania
2 400PLN
ISTQB® Poziom Zaawansowany - Techniczny Analityk Testów
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
14-16
lutego
2023
Adam Roman
online
Teoria testowania
2 400PLN
ISTQB® Poziom Zaawansowany - Analityk Testów
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-08
marca
2023
online
Teoria testowania
2 550PLN
ISTQB® Inżynier Automatyzacji Testowania - Moduł Specjalistyczny
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Teoria testowania
1 622PLN
ISTQB® Tester Zwinny
13
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-23
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
Warszawa
Praktyka testowania
3 200PLN
Zawód Tester
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Radek Smilgin
online
Dobre praktyki testowania
1 600PLN
Dobry Przypadek Testowy - Laboratorium
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
09-10
marca
2023
Piotr Dubiela
online
Automatyzacja testowania
1 770PLN
Selenium WebDriver dla początkujących
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
23-24
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie aplikacji mobilnych - Android
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
19
kwietnia
2023
Adam Matłacz
online
Praktyka testowania
1 000PLN
Exploratory Testing Masterclass
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
11-13
kwietnia
2023
Jarosław Hryszko
online
Teoria testowania
2 600PLN
Certified Tester - AI Testing
14
Wolnych miejsc
Rezerwuj
08-10
maja
2023
Sławomir Radzymiński
online
Automatyzacja testowania
4 000PLN
Testy wydajnościowe w k6
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować