20 praktycznych porad dotyczących testowania

20 praktycznych porad dotyczących testowania
Czy można zrobić coś, aby testowanie było łatwiejsze dla testera i dodatkowo jeszcze skuteczne? Zebraliśmy 20 najbardziej przydatnych wskazówek, które mogą uczynić proces jak najbardziej optymalnym.

Zrozumienie wymagań

Jednym z pierwszych i zarazem najważniejszych etapów testowania jest poznanie wymagań i ich zrozumienie. Jeśli warunki zawarte w nich nie zostaną spełnione, stworzone przypadki testowe okażą się nieefektywne, a tym samym tester nie będzie wiedział, czego ma się spodziewać. A to w ostateczności prowadzi do źle wykonanego testu.

Automatyzacja jako sposób na uniknięcie powtarzalnych testów

Zastosowanie automatyzacji do powtarzalnych przypadków testowych to najlepsza praktyka w przypadku uruchamiania zestawu testów za każdym razem, gdy pojawia się nowa wersja oprogramowania. Pozwala to zaoszczędzić zarówno czas, jak i wysiłek związany z powtarzaniem tych samych testów. Zamiast tego tester może wykonać np. testy eksploracyjne.

Analiza wyników przeprowadzonych testów

Wynik uzyskany w procesie testowania trzeba najpierw odpowiednio zaraportować, a później dokładnie przeanalizować, aby dzięki temu zidentyfikować i usunąć przyczynę niepoprawnego działania oprogramowania. Wynik testu może być „zaliczony” lub „niezaliczony”, ale zignorowanie go może spowodować wadliwe działanie aplikacji. Zamiast tego, praca nad nieudanym testem pomaga w znalezieniu lepszego rozwiązania.

Śledzenie poprzednich defektów

Zapoznanie się z wcześniej pojawiającymi się defektami w programie daje możliwość poznania tych części oprogramowania, które są najbardziej podatne na nieprawidłowości. Pozwala to także dowiedzieć się, jakie defekty wykryto w przeszłości i jak sprawniej obsłużyć testowanie aktualnej aplikacji.

Precyzja w zgłaszaniu defektów

Precyzja dotyczy nie tylko samego zgłaszania defektów, ale także określania niezbędnych kroków reprodukcji. Bardzo pomocne będzie tu ścisłe przestrzeganie standardowego, wcześniej ustalonego formatu raportu.

Budowanie właściwego środowiska testowego

Środowisko testowe powinno być stworzone w taki sposób, aby było jak najbardziej podobne do rzeczywistego środowiska. Pozwoli to zapewnić dokładne wyniki testów.

Perspektywa użytkownika

W procesie testowania nie należy zapominać o perspektywie użytkownika, która jest kluczowa, ponieważ to właśnie użytkownik decyduje o tym, czego oczekuje od oprogramowania. Testowanie aplikacji z punktu widzenia użytkownika pomoże określić, co należy w nim zmienić, zgodnie z jego oczekiwaniami. Czasami w ten sposób odkrywane są najbardziej istotne defekty.

Testy efektywności

Testowanie efektywności to jeden z najważniejszych elementów w całym procesie. Użytkownik liczy, że oprogramowanie będzie wspierało jego działania, ponieważ inwestuje nie tylko swój czas, ale i pieniądze. Aby to zagwarantować, należy regularnie przeprowadzać testy efektywności oprogramowania.

Dobra komunikacja z zespołem

Wszystkie problemy i wrażliwe części oprogramowania powinny być regularnie omawiane z pozostałymi członkami zespołu testerów i programistów. Dzięki temu każdy będzie świadomy tego, nad czym pracują pozostali i jakie problemy zostały do tej pory wyeliminowane.

Przestrzeganie terminów

Pilnowanie deadline’ów, dobre zarządzanie czasem i dążenie do osiągnięcia celu przed wyznaczonym terminem musi być dobrym nawykiem każdego członka zespołu. Bardzo istotne też będzie poprawne ustalenie priorytetów w obowiązkach i prawidłowe ich wykonywanie. 

Interakcja na linii tester-programista

Kontakt z programistami jest niezbędny; jeśli tester ma pytania dotyczące funkcjonalności, interfejsu użytkownika, rozwiązań problemów czy też nowych wymagań, powinien poszukać odpowiedzi albo z, albo u programisty.

Sugerowanie ulepszeń

Testując oprogramowanie, tester nie tylko znajduje problemy, ale także stara się zrozumieć, jaka funkcjonalność istotna z perspektywy użytkownika powinna być w nim obecna. Każdy pomysł, który doprowadzi do ulepszenia aplikacji, będzie zatem mile widziany. 

Wyszkolony zespół

Przeszkoleni testerzy mogą wykonywać testy lepiej niż niedoświadczeni testerzy. Należy więc zadbać o to, aby zespół był na bieżąco z nowymi narzędziami testowymi oraz technologiami. 

Testy zaplanowane na wczesnym etapie

Zaplanowanie na wczesnym etapie testowania pozwoli dowiedzieć się, ile będzie testów do uruchomienia i umożliwi odpowiednio zaplanować same weryfikacje.

Odnotowanie każdej zmiany i aktualizacji

Każda zmiana kodu czy jakakolwiek aktualizacja wymagań powinna zostać odnotowana, tak by nie pominąć żadnego ważnego przypadku testowego i upewnić się, że pokrycie testów jest jak najpełniejsze. 

Tworzenie efektywnych testów

Stworzone testy muszą pomóc upewnić się, że żadne poważne defekty nie zostaną pominięte i że maksymalne pokrycie testów zostanie osiągnięte przy jak najmniejszej liczbie przypadków testowych.

Myślenie nieszablonowe

Myślenie poza utartymi schematami doprowadza do wykrycia wielu nieoczekiwanych problemów.

Testy regresji

Skuteczny zestaw testów regresji będzie przydatny, by upewnić się, że wszelkie nowe poprawki lub zmiany wprowadzone do oprogramowania nie zakłócają istniejącej funkcjonalności.

Maksymalizacja pokrycia testów

Maksymalizacja pokrycia testów to praktyka polegająca na zapewnieniu ze strony testera, że większość obszarów aplikacji została pokryta. Można to osiągnąć np., poprzez podzielenie aplikacji na mniejsze części i tworząc testy osobno dla każdego modułu.

Kluczowe testowanie wydajności

Czas reakcji aplikacji powinien być rygorystycznie testowany pod kątem wydajności. Wiele aplikacji ujawnia bardzo poważnym awariom podczas testowania wydajności. Dlatego też istotne jest, aby znać i stosować techniki testowania wydajności aplikacji. W opcji minimum należy napisać kilka podstawowych skryptów do testowania wydajności.

Bonusowa wskazówka

Stworzone przed uruchomieniem testowania przypadki testowe można przekazać wcześniej programistom, aby wiedzieli oni, czego jeszcze im brakuje. Pomaga to często rozwiązać oczywiste i czasem zapomniane problemy.

Czy powyższa lista jest kompletna? Zapewne nie. Wiele dobrych praktyk pochodzi z danego kontekstu testerskiego zależnego od produktu czy też metody rozwoju oprogramowania. Te można potraktować jako w miarę uniwersalne i możliwe do zastosowania prawie wszędzie.

Źródła:
https://www.thetechoutlook.com/news/new-release/software-apps/20-practical-software-testing-tips-you-shouldnt-miss-this-2022/

To powinno Cię zainteresować