Testerzy odpowiadają testerom 3

Testerzy odpowiadają testerom 3
Pytanie od przyszłego testera: Czy żeby zostać testerem oprogramowania trzeba być programistą?? Czy żeby zdać szkolenie ISTQB trzeba być programistą?" Nasza odpowiedź.


Mamy wrażenie, że na to pytanie odpowiadamy częściej niż na każde inne.

Aby zostać testerem nie trzeba być programistą, nie trzeba nawet mieć podstawowych umiejętności programistycznych.
Jednakże umiejętności programowania zwiększają zakres działań możliwych do wykonania przez testera o:
- testowanie jednostkowe
- testowanie kodu pod kątem jego utrzymywalności
- automatyzacji.
Dodatkowo tester o kompetencjach programistycznych łatwiej może włączyć się w działania zespołów agile.

Aby zdać egzamin ISTQB nie trzeba być koderem. Wydaje się również, że programistom jest ciężej przyjąć niektóre z pojęć czy dogmatów ISTQB. Jest na egzaminie co prawda kilka pytań z technik białej skrzynki, które wymagają działania na pseudokodzie, ale dobre szkolenie potrafi i tego nauczyć.


Czekamy na dalsze pytania na redakcja@testerzy.pl.

 

SPRAWDŹ TAKŻE
Testerzy odpowiadają testerom 2 
Testerzy odpowiadają testerom 1 

 

To powinno Cię zainteresować