Jakie cechy oprogramowania warto sprawdzić?

Jakie cechy oprogramowania warto sprawdzić?
Jeśli szukasz inspiracji, co jeszcze warto przetestować w oprogramowaniu, to publikacja "Charakterystyki jakości oprogramowania" od TheTestEye w tłumaczeniu Radka Smilgina przynosi wiele podpowiedzi. Tłumaczenie opublikowano w 2013 roku i do dziś się nie przeterminowało, ale lekko je uwspółcześniliśmy.

Poniższe charakterystyki oprogramowania możesz potraktować jako swoistą listę kontrolną wspierającą testowanie i weryfikację. Czasami podczas testów może zabraknąć CI pomysłów co jeszcze warto przetestować i tu z pomocą przychodzą publikacje takie, jak ta.

Nie wszystkie charakterystyki będą odpowiednie do Twojego oprogramowania, ale zauważycie, że przy niektórych z nich powiecie "O tym nie pomyślałam / pomyślałem".

Charakterystyki jakości oprogramowania

Przeczytaj poniższy tekst i zastanów się nad swoim produktem i jego cechami. Określ, jaki jest kontekst Twojej aplikacji, a następnie przekształć listę, by była zgodna z przedmiotem Twojej pracy. 

Zdolność.

Czy produkt ma wartościowe funkcje?

 • Kompletność: wszystkie ważne funkcje potrzebne użytkownikom końcowym są dostępne.          
 • Dokładność: dowolny wynik lub kalkulacja w produkcie są poprawne oraz prezentowane z użyciem precyzyjnych wartości.
 • Efektywność: produkt wykonuje swoje czynności wydajnie (nie robiąc przy tym rzeczy, których nie powinien robić).
 • Współpraca: różne funkcje współdziałają ze sobą w możliwie optymalny sposób.
 • Wielozadaniowość: produkt może wykonywać wiele zadań równolegle.
 • Agnostycyzm danych: produkt wspiera wszystkie możliwe formaty danych i radzi sobie z ich przekłamaniami. 
 • Rozwijalność: produkt umożliwia klientom lub osobom trzecim dodawanie nowych funkcji albo zmienianie zachowań produktu.

Niezawodność.

Czy możesz zaufać produktowi w wielu trudnych sytuacjach?

 • Stabilność: produkt nie powoduje awarii, nie ma nieobsługiwanych wyjątków, ani błędów wykonania skryptów.
 • Odporność: produkt obsługuje przewidziane i nieprzewidziane błędy we właściwy sposób. 
 • Obsługa stresowych sytuacji: jak system radzi sobie w przypadku przekraczania różnych limitów?
 • Odtwarzalność: istnieje możliwość odzyskania danych i dalszego korzystania z produktu po wystąpieniu awarii krytycznej.
 • Spójność danych: wszystkie typy danych pozostają niezmienne w całym produkcie.
 • Bezpieczeństwo: produkt nie spowoduje żadnych strat w zdrowiu, w ludziach lub w mieniu.
 • Odtworzenie po katastrofalnej awarii: co, jeśli stanie się coś bardzo, bardzo złego? 
 • Zaufanie: czy zachowanie produktu jest spójne, przewidywalne i godne zaufania?

Użyteczność.

Czy produkt jest łatwy w użyciu?

 • Zachęcenie: produkt zachęca do odkrywania jego możliwości.
 • Intuicyjność: czy jest łatwo zrozumieć i wyjaśnić, do czego służy ten produkt?
 • Minimalizm: nie ma zbędnych elementów w zawartości i w wyglądzie produktu.
 • Uczenie się: można szybko i łatwo nauczyć się obsługi produktu.
 • Zapamiętywanie: jeśli raz nauczyłeś się, jak coś zrobić, nie zapomnisz tego.
 • Odkrywanie: informacje i potencjał produktu mogą być odkryte poprzez eksplorację interfejsu użytkownika.
 • Operowanie: doświadczony użytkownik może wykonywać standardowe akcje bardzo szybko.
 • Interaktywność: produkt ma łatwe do zrozumienia stany oraz możliwe interakcje wewnątrz aplikacji (poprzez GUI i API).
 • Kontrola: użytkownik powinien mieć poczucie kontroli nad działaniem programu.
 • Klarowność: czy wszystko jest przekazane w sposób szczegółowy, zrozumiały i niewywołujący wątpliwości?
 • Błędy: komunikaty o błędach powinny być pomocne; trudno popełnić błąd, a po jego popełnieniu łatwo go naprawić.
 • Spójność: zachowanie oraz wygląd są takie same w całym produkcie.
 • Dopasowanie: domyślne ustawienia i zachowania mogą być elastycznie zmieniane.
 • Dostępność: produkt może być użyty przez możliwie największą grupę użytkowników i jest zgodny ze standardami dostępności.
 • Dokumentacja: dostępna jest Pomoc, która pomaga i pokrywa zakres funkcjonalności.

Charyzma.

Czy produkt ma "to coś"? 

 • Unikalność: produkt wyróżnia się na tle innych i ma coś, czego nie mają inne produkty.
 • Satysfakcja: jakie są Twoje wrażenia po skorzystaniu z tego produktu?
 • Profesjonalizm: czy produkt ma właściwy poziom profesjonalizmu i sprawia wrażenie odpowiedniego do realizacji celu?
 • Atrakcyjność: czy wszystkie aspekty produktu oddziałują na wzrok i inne zmysły?
 • Ciekawość: czy użytkownicy będą na tyle zainteresowani, by sprawdzić, co mogą osiągnąć, korzystając z produktu?
 • Zaciekawienie: czy użytkownik „połknął haczyk”, czy korzystał z produktu z przyjemnością, będąc w pełni zaangażowany?
 • Nowinki: czy produkt używa najnowszych i najlepszych technologii oraz idei?
 • Oczekiwania: produkt wyprzedza oczekiwania oraz zaspakaja potrzeby, których użytkownicy nawet nie byli świadomi. 
 • Perspektywa: czy produkt i informacje w nim zawarte są poprawnie skonstruowane pod kątem języka i stylu?
 • Kierunkowość: czy aplikacja robi dobre (pierwsze) wrażenie?
 • Historia: czy istnieją interesujące historie o produkcie, jego powstaniu, konstruowaniu i użytkowaniu?

Bezpieczeństwo.

Czy produkt jest zabezpieczony przed niepożądanym użyciem?

 • Autentykacja: produkt identyfikuje użytkownika.
 • Autoryzacja: obsługa tego, co użytkownik może zobaczyć i zrobić w produkcie. 
 • Prywatność: zdolność do nieujawniania chronionych danych nieautoryzowanym użytkownikom.
 • Luki bezpieczeństwa: w produkcie nie ma luk podatności socjotechnicznych. 
 • Tajność: produkt w żadnym wypadku nie ujawnia informacji o technologiach leżących u podstawy systemu.
 • Nienaruszalność: zdolność stawiania oporu próbom penetracji.  
 • Brak wirusów: produkt nie ma wirusów i nie jest identyfikowany jako wirus.
 • Odporność na piractwo: brak możliwości nielegalnego kopiowania i dystrybucji oprogramowania lub kodu.
 • Zgodność: przestrzeganie obowiązujących standardów. 

Wydajność.

Czy produkt jest wystarczająco szybki?

 • Zdolność: istnieją różne ograniczenia w produkcie dla różnych okoliczności (np. niska przepustowość)
 • Utylizacja zasobów: właściwe zarządzanie pamięcią, przestrzenią dyskową i innymi zasobami.
 • Reagowanie: szybkość wykonania (lub postrzegania wykonania) zadania.
 • Dostępność: system jest dostępny do użycia wtedy, kiedy powinien.
 • Przepustowość: zdolność produktu do przetwarzania wielu rzeczy.
 • Wytrzymałość: produkt może wytrzymać obciążenie przez długi czas?
 • Informacja zwrotna: czy informacja zwrotna wysyłana przez system w odpowiedzi na działanie użytkownika jest odpowiednia?
 • Skalowalność: jak dobrze produkt skaluje się dla wzrastającego i malejącego obciążenia?

IT-alność.

Czy produkt jest łatwy do zainstalowania, utrzymania i wspierania?

 • Wymagania systemowe: zdolność do uruchomienia produktu na wspieranych konfiguracjach i obsługa różnych środowisk lub braku komponentów.
 • Instalowalność: produkt może zostać zainstalowany na zdefiniowanej platformie oraz na wystarczającej przestrzeni.
 • Aktualizacje: łatwość zaktualizowania do nowszej wersji bez utraty konfiguracji i ustawień.
 • Dezinstalacja: czy wszystkie pliki (z wyjątkiem plików użytkownika lub plików systemowych) i inne zasoby zostają usunięte podczas dezinstalacji?
 • Konfiguracja: czy instalacja może być konfigurowana na różne sposoby i do różnych lokalizacji, co wspiera użytkowanie produktu przez użytkownika?
 • Dostarczenie: dział IT może dostarczyć produkt użytkownikom różnego typu oraz dla różnych środowisk.
 • Utrzymywanie: czy produkt i jego składowe mogą być łatwo utrzymywane i wspierane według potrzeb klienta?
 • Testowalność: jak dostarczony produkt może być efektywnie testowany przez klienta?

Kompatybilność.

Jak dobrze produkt współdziała z innym oprogramowaniem i środowiskami?

 • Kompatybilność sprzętowa: produkt może zostać użyty na odpowiednich konfiguracjach sprzętowych.
 • Kompatybilność względem systemu operacyjnego: produkt może zostać uruchomiony na wyspecyfikowanych wersjach systemu operacyjnego i zachowuje się w typowy sposób.
 • Kompatybilność aplikacyjna: produkt i jego dane współpracują z innymi aplikacjami, których klient może używać.
 • Kompatybilność konfiguracyjna: zdolność oprogramowania do rozpoznania konfiguracji środowiska.
 • Kompatybilność wsteczna: czy produkt robi wszystko, co potrafiła jego wcześniejsza wersja?
 • Kompatybilność przyszła: czy produkt będzie zdolny do użycia artefaktów oraz interfejsów przyszłych wersji?
 • Zrównoważony rozwój: wpływ na środowisko np. wydajność energetyczna, wyłączanie, tryb oszczędzania energii, praca zdalna.
 • Zgodność ze standardami: produkt jest zgody z odpowiednimi standardami, regulacjami, prawem lub etyką.

Wewnętrzne charakterystyki jakości oprogramowania

Poniższe charakterystyki nie są bezpośrednio odczuwane przez końcowego użytkownika, jednak mogą być równie ważne dla powodzenia produktu.

Wsparcie.

Czy użytkowanie i problemy klienta mogą być wspierane?

 • Identyfikacja: czy można łatwo zidentyfikować części produktu, ich wersje lub konkretne błędy?
 • Diagnostyka: czy znalezienie szczegółów sytuacji po stronie klienta jest możliwe? 
 • Rozwiązywalność problemów: czy można łatwo wskazać błędy (np. w logach) i uzyskać pomoc?
 • Debugowanie: czy w razie potrzeby można zaobserwować wewnętrzne stany oprogramowania?
 • Wszechstronność: możliwość użycia produktu na więcej sposobów niż wstępnie zaprojektowano.

Testowalność.

Czy można łatwo sprawdzić i przetestować produkt?

 • Śledzenie: produkt loguje akcje na właściwym poziomie i w użytecznym formacie.
 • Kontrolowalność: zdolność do niezależnego definiowania stanów, obiektów oraz zmiennych.
 • Obserwowalność: zdolność do obserwowania elementów, które powinny zostać poddane testom.
 • Monitorowanie: czy produkt podpowiada co się z nim dzieje?
 • Izolacja: zdolność do testowania pojedynczych części produktu. 
 • Stabilność: zmiany oprogramowania są kontrolowane i niezbyt częste.
 • Automatyzacja: czy w oprogramowaniu są publiczne lub ukryte interfejsy programistyczne, z których można skorzystać? 
 • Informacja: umożliwienie testerom nauczenia się tego, co trzeba...
 • Audyt: czy produkt i to, co produkt tworzy, może być walidowane?

Utrzymanie.

Czy produkt może zostać utrzymywany i rozszerzany niskim kosztem?

 • Elastyczność: zdolność do modyfikacji produktu na żądanie klienta.
 • Rozszerzalność: czy będzie łatwo dodawać w przyszłości nowe funkcje?
 • Prostota: kod nie jest bardziej skomplikowany, niż jest to konieczne; nie utrudnia projektowania, uruchomienia i oceny.
 • Czytelność: kod jest właściwie opisany, łatwy do odczytania i zrozumienia.
 • Przejrzystość: czy można łatwo zrozumieć strukturę bazową?
 • Modułowość: kod jest podzielony na dające się kontrolować elementy.
 • Refaktorowalność: czy testy jednostkowe są według Ciebie wystarczająco dobre?
 • Analiza: zdolność do znalezienia przyczyn defektów lub innej interesującej nas informacji.

Przenośność.

Czy przenoszenie oprogramowania do innych środowisk i języków jest możliwe?

 • Ponowne użycie: czy części produktu mogą być ponownie użyte w innym miejscu?
 • Adaptacja: czy można łatwo zmieniać produkt, by wspierać inne środowiska? 
 • Kompatybilność: czy produkt współgra ze standardowymi interfejsami lub oficjalnymi standardami?
 • Umiędzynarodowienie: czy można łatwo przetłumaczyć produkt?
 • Lokalizacja: czy części produktu można dopasować dla spełnienia potrzeb docelowych kultur lub państw?
 • Odporność interfejsu użytkownika: czy produkt będzie wyglądał tak samo dobrze po przetłumaczeniu?
Źródła:
http://thetesteye.com/posters/TheTestEye_SoftwareQualityCharacteristics.pdf
https://thetesteye.com/blog/2013/06/translations-of-quality-characteristics/

To powinno Cię zainteresować