Testerzy odpowiadają testerom 41. Egzamin ISTQB dla testera automatyzującego

Testerzy odpowiadają testerom 41. Egzamin ISTQB dla testera automatyzującego
Jaką certyfikację ISTQB powinna wybrać osoba, która chce automatyzować? – dopytuje Artur. Odpowiadamy.

Do Redakcji wpłynęło następujące pytanie:

Chciałbym zostać testerem automatyzującym. W tym celu uczestniczę w kursie zdalnym, jestem na początku tej drogi. Z czasem chciałbym przystąpić do egzaminu ISTQB. Proszę o informację, który poziom egzaminu ISTQB powinienem wybrać? Czy ma to być poziom podstawowy? Słyszałem, że poziom podstawowy jest bardziej dla testerów manualnych, a nie dla automatyzujących. Z kolei poziom wyżej od podstawowego podobno nie jest dla juniorów, którzy posiadają zbyt małą wiedzę i doświadczenie... Czy tak jest w rzeczywistości?

Na początku należy podkreślić, że poziom podstawowy ISTQB jest dla każdego testera bez względu na obrany dalszy kierunek rozwoju. Zakłada się, że jest to podstawowa wiedza jaką musi posiadać każda osoba chcąca kontrolować jakość. Lektura sylabusa jest obowiązkowa, chociażby ze względu na poznanie podstawowych reguł testowania. Sam kurs i egzamin to już indywidualna decyzja, którą należy podjąć w zależności od wartości inwestycji w naukę i zwrotu z niej.

Jednak, jeśli chce się zdawać egzamin wyższego poziomu, trzeba mieć zdany egzamin poziomu podstawowego. Jest to warunek konieczny.
 
Jeżeli kierunkiem przyszłej kariery jest automatyzacja, to można po poziomie podstawowym przeczytać sylabus / wziąć udział w szkoleniu / podejść do egzaminu ISTQB inżynier automatyzacji testów.

Co do uczestnictwa juniora w egzaminie ISTQB podkreślamy, że wszystko musi bazować na wartości dla samego zainteresowanego. Zapoznanie się z sylabusem jest zawsze pewną wartością i zdobyciem wiedzy. Obcowanie z dobrej klasy szkoleniowcem jest szansą na lepsze zrozumienie materiału w sylabusie. Zdanie egzaminu jest zdobyciem potwierdzenia nabycia pewnej wiedzy. Jeśli te działania mogą przyczynić się do zdobycia pożądanej pracy, na pewno warto je wykonać. Z drugiej strony robienie certyfikacji dla samego jej posiadania nie jest szczególną wartością.

Podsumowując, wiedza zawarta w sylabusach ISTQB stanowi pewien fundament informacji, jakie powinien posiadać każdy tester. Z naszego doświadczenia posiadanie certyfikatu ISTQB na poziomach zaawansowanych nie ma prawie żadnego znaczenia dla pracodawców (wyjątkiem jest moduł Kierownik Testów). Certyfikat inżyniera automatyzacji testów nie zyskał znaczącej estymy wśród osób szukających automatyków testów.  

To powinno Cię zainteresować