Referencje

Portfolio projektów

Dla spółki Po Prostu Energia przeprowadziliśmy testy wydajności premierowej usługi Po Prostu Prąd. Podpisujemy się pod wysoką jakością produktu i życzymy powodzenia!
Radek Smilgin, jako konsultant z ramienia testerzy.pl, wspomógł przeprowadzenie projektu rozwojowego, którego celem było zdefiniowanie "STANDARDU TESTOWANIA W PROJEKTACH" oraz przeprowadzenie szkolenia wyrównującego poziom wiedzy o testach i testowaniu w całej organizacji.
Przeprowadziliśmy kompleksowe wsparcie kontroli jakości i testowania dla systemu zarządzania Urzędem Marszałkowskim Urzędu Małopolskiego, zbudowanego w oparciu o Oracle Application Development Framework (ADF) i język Java.
Tauron to największy dystrybutor i dostawca energii elektrycznej w Polsce, z którym współpracujemy przy ocenie jakości nowo powstających produktów informatycznych wykorzystywanych wewnętrznie w firmie. Współpraca opiera się na wykonywaniu testów wydajności oraz audycie kodu wdrażanych systemów.
Aleo jest kolejną aplikacją, o której jakość mieliśmy okazję zadbać. Przygotowany przez nas raport zawierał informacje o błędach oraz sugestie związane z możliwą optymalizacją systemu. Jesteśmy niezwykle dumni z możliwości współpracy dla Szefa wszystkich szefów.
Dla spółki Severstallat przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy usługę doradztwa, w ramach której zdiagnozowaliśmy problemy związane z definiowaniem, analizą i zarządzaniem wymaganiami. Następnie w oparciu o wnioski stworzyliśmy raport będący podstawą do organizacji warsztatów. Przeprowadzone warsztaty pomogły w odnalezieniu lepszych praktyk przy określaniu wymagań.
Dla Elzabu przeprowadziliśmy testy kodu źródłowego i potwierdziliśmy certyfikatem, że testy zostały przeprowadzone. Warto podkreślić, że kasy producentów z grupy kapitałowej, do której należy Elzab jako pierwsze zostały zaaprobowane przez instytucje węgierskie jako zgodne z nowym prawem. Życzymy biznesowego powodzenia i sprzedaży setek tysięcy kas!
Na zlecenie Macrologic przeprowadziliśmy audyt procesu wytwarzania oprogramowania z naciskiem na testowanie i zapewnienie jakości. Wynikiem prac był raport oceniający dojrzałość organizacji oraz wytyczne na dalsze zwiększanie jakości dostawy. Audyt proponuje m.in. wdrożenie metodyki zarządzania testami eksploracyjnymi oraz dalsze przechodzenie w kierunku metodyk zwinnych do zarządzania projektami. Dziękujemy Macrologic, że zdecydowała się skorzystać z naszych rekomendacji. Dokładna analiza Organizacji pomogła nam zbudować zestaw kastomizowanych szkoleń dopasowanych do potrzeb.
-
W ramach projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” przygotowaliśmy dla KZK GOP-u „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” – specyfikację wymagań, która nie tylko wspomoże wykonawcę projektu w wytworzeniu wysokiej jakości produktu, ale również Zleceniodawcę w jego łatwym odbiorze.
Dla naszego klienta firmy DocuSoft przetestowaliśmy proces instalacji, deinstalacji oraz zarządzania licencjami dla produktu Vario. Vario jest środowiskiem do budowy rozwiązań zarządzania przepływem informacji w firmie oraz implementacji procesów biznesowych.
-
Magnusson jest międzynarodową firmą prawniczą odnoszącą w Polsce duże sukcesy. Współpraca polegała na przeprowadzeniu szeregu testów wydajności nowo wdrażanego systemu.
Dla Polskie Książki Telefoniczne wspólnie z firmą 7N zdefiniowaliśmy proces testowy dla całej organizacji. Dla kluczowego projektu programistycznego określiliśmy techniki i metody testowania.
-
Zawarliśmy umowę o współpracę z firmą Neubloc. Dzięki polskiemu przedstawicielstwu tej amerykańskiej firmy mamy okazję pracować w multinarodowych projektach informatycznym, zarządzanych aplikacjami SaaS. Testujemy platformy sprzedaży usług telekomunikacyjnych na amerykański rynek.
-

Portfolio szkoleń

Współpraca z firmą Nokia trwa nieprzerwanie od 2009 roku. Przeszkoliliśmy setki testerów z zakresu przygotowania do egzaminów ISTQB oraz z zakresu praktyki testowania oprogramowania. Staliśmy się wiarygodnym partnerem w obszarze szkoleniowym, co potwierdzają osiągnięcia testerów.
-
Specjalnie dla zespołu testerów firmy Motorola Solutions opracowaliśmy tematykę szkolenia łączącego elementy tworzenia przypadków testowych oraz testowania eksploracyjnego. Mamy nadzieję, że przekazana przez nas wiedza i zademonstrowane techniki przysłużą się całej organizacji.
-
REC Global jest firmą świadczącą profesjonalne usługi z zakresu inżynierii oprogramowania. Mieliśmy okazję gościć testerów z firmy REC na swoich szkoleniach, w tym szkoleniach przygotowujących do egzaminów ścieżki ISTQB.
-
Testerów z wrocławskiego oddziału Banku Credit Agricole mieliśmy okazję poznać i przeszkolić z zakresu testowania usług sieciowych z SoapUI. Cieszymy się, że warsztaty spełniły oczekiwania uczestników. Cieszy nas też zapowiedź dalszej współpracy:)
-
"Dziękujemy Firmie Testerzy.pl za sprawne przeprowadzenie całość procesu szkoleniowego i egzaminacyjnego. Szkolenie ISTQB dostarczyło nam dużą ilość pożytecznej wiedzy, którą będziemy stosować (już stosujemy) w praktyce." Robert Mazur, Dyrektor Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowego
-
Dla firmy Cognifide, która tworzy zaawansowane systemy zarządzania treścią, przeprowadziliśmy warsztaty testowania usług sieciowych przy pomocy narzędzia SoapUI. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili zarówno samo szkolenie (szczególnie jego wymiar praktyczny), jak i prowadzącego. Dziękujemy za wybór naszej oferty.
-
Mieliśmy przyjemność współpracować z firmą KAMSOFT SA w zakresie przygotowania testerów do zdania certyfikatu ISTQB Foundation Level. 100% uczestników pomyślnie zdało egzamin, czego serdecznie gratulujemy!
-
Lumesse to międzynarodowa organizacja, dostarczająca rozwiązania w zakresie Zarządzania Talentami, dla której zorganizowaliśmy szkolenie przygotowujące do egzaminu ISTQB Foundation Level. Dziękujemy za współpracę i gratulujemy pomyślnego zdania egzaminu!
-
Firma Alan Systems na co dzień dostarcza produkty i usługi z branży IT. testerzy.pl przygotowali dla nich w pełni kastomizowane warsztaty z testowania usług sieciowych z wykorzystaniem narzędzia SoapUI. Warsztaty okazały się strzałem w dziesiątkę i na stałe trafiły do naszej oferty szkoleniowej.
-
Dla testerów z firmy Polsoft Engineering, producenta oprogramowania, dostarczyliśmy szkolenie przygotowującego do egzaminu ISTQB Poziom Podstawowy oraz laboratorium Dobry Tester.
-
UPOS System Sp. z o.o. (obecnie Exorigo-Upos) jest firmą specjalizującą się w projektowaniu, wdrażaniu i obsłudze systemów informatycznych dla sektora handlu detalicznego. To dla nich przeprowadziliśmy szkolenia przygotowujące do egzaminu ISTQB Foundation Level oraz ISTQB Advanced Level Test Manager.
-
Fabryka Gier tworzy wyznaczające trendy gry społecznościowe na portal Facebook oraz odnoszące sukcesy gry Flash dla najlepszych na rynku. To dla nich mieliśmy przyjemność dostarczyć szkolenie Dobry Przypadek Testowy.
-
PREVAC sp. z o.o. jest wiodącym producentem aparatury naukowo-badawczej w branży precyzyjnych technologii. Mieliśmy zaszczyt współpracować z Firmą PREVAC organizując szkolenie ISTQB Foundation Level.
-
Dziękujemy pracownikom Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa za wybór naszego szkolenia Dobry Przypadek Testowy. Dzięki nim nasza teoria testowania zostanie przeniesiona na obszary bezpiecznej informatyki w górnictwie.
-
Dla testerów skyscanner.pl przeprowadziliśmy serię szkoleń z testowania w projektach internetowych, automatyzacji testów oraz testowania w metodykach agile. Dziękujemy za wybór oferty naszych szkoleń i życzymy wzmacniania pozycji na rynku.
-
Pracownicy firmy TRW, budujący inteligentne systemy bezpieczeństwa, uczestniczyli w naszym szkoleniu dedykowanym analitykom testowym.
-
Dla pracowników Telit Management, zaangażowanych w tworzenie oprogramowania ubezpieczeniowego, poprowadziliśmy indywidualne szkolenie przygotowujące do certyfikatu Test Manager.
-
Przeszkoliliśmy cały zespół testerów Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z zakresu Dobry Przypadek Testowy i dodatkowej personalizacji z zakresu narzędzi do zbierania i zarządzania przypadkami testowymi.
-
Firma Apriso, by dostarczyć swoim klientom lepszy interfejs zleciła testerzy.pl przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z budowania użytecznych interfejsów dla aplikacji desktopowych.
-
testerzy.pl na zlecenie firmy DIEHL przygotowali szkolenie Dobry Tester z elementami testowania aplikacji wbudowanych.
-
Mentor Graphics , dbając o wysoką jakość testów zlecił projekt przygotowania testerów do ISEB Foundation Certificate for Software Testing. Gratulujemy wszystkim pomyślnego zdania egzaminu.
-
parasoft
Nasz partner, firma Parasoft, zaprosił testerzy.pl do projektu wspólnych szkoleń z zakresu automatyzacji testów. Wykłady miały już miejsce w Wrocławiu i Warszawie.
-
Tieto jako wiodąca firma na rynku oursourcingu testerów dba o certyfikację i rozwój swoich pracowników w obszarze automatyzacji. Mieliśmy już przyjemność współpracować z polskim i czeskim oddziałem tej globalnej korporacji.
-
Pitney Bowes - Business Solutions dostarcza złożone rozwiązania dla poczty, drukowania i komunikacji e-mailowej. testerzy.pl mieli okazję przygotowywać specjalistów od testów zatrudnionych w tej multinarodowej firmie do egzaminu ISTQB Foundation.
-
AustriaCard to rozwiązania dla bankowości oraz karty identyfikacyjne. Szczególny produkt wymaga szczególnego oprogramowania. Specjalistów AustriaCard przeszkoliliśmy w kierunku przygotowania do egzaminu ISTQB.
-
Firma Devesoft rozwija i wdraża aplikacje internetowe. Dla testerów przygotowaliśmy personalizowane szkolenie z elementami warsztatowymi dotyczącymi testowania projektów internetowych.
-