Testerzy odpowiadają testerom 6: ISTQB - kolejne podejście

Testerzy odpowiadają testerom 6: ISTQB - kolejne podejście
Odpowiadamy na pytanie jak przygotować się do "kolejnego" podejścia do egzaminu ISTQB.


Pytanie: Niestety nie udało mi się zdać egzaminu. Zabrakło mi jednego punktu :/
Na co najbardziej mam zwrócić uwagę?
Ktore pytania jak najbardziej można wykluczyć?


Odpowiedź: Po nieudanym podejściu i przy przygotowywaniu się do kolejnego musisz uwzględnić zmiany w sylabusie i słowniku.

1. AKTUALNY_slownik-testerski-pl-2011.pdf - Aktualny słownik wyrażeń związanych z testowaniem dla ISTQB Poziomu Podstawowego i Poziomu Zaawansowanego 2011.

2. aktualny-sylabus-istqb-poziomu-podstawowego-wersja-2011.pdf - Sylabus (plan) szkolenia ISTQB Poziomu Podstawowego 2011.


Opublikowaliśmy na stronach testerzy.pl dwa ogólne artykuły na temat trudniejszych (dla części uczestników) aspektów egzaminu ISTQB.

- Testowanie funkcjonalne
http://www.testerzy.pl/artykuly/testowanie-funkcjonalne-w-istqb
- Rozróżnienie technik statycznych i dynamicznych
http://www.testerzy.pl/artykuly/testowanie-statyczne-i-dynamiczne-w-istqb

Kłopotem dla wielu osób są techniki białoskrzynkowe. Pomocą być może będzie ten artykuł:
http://www.testerzy.pl/artykuly/techniki-bialoskrzynkowe-na-szkoleniach-istqb

Pomocą mogą być również narzędzia z technik białej skrzynki na platformie TestCompetence:

- Egzamin próbny z technikami:
http://testcompetence.com/shop/description/Podstawowy_egzamin_probny_ISTQB_-_techniki_bialoskrzynkowe_j_polski
- Ćwiczenia z technik:
- testcompetence.com

Teoretycznie na egzaminie wszystkie aspekty poruszone w sylabusie mogą być sprawdzone, więc nie ma pytań, które można wykluczyć.

 

SPRAWDŹ TAKŻE
Testerzy odpowiadają testerom 5 
Testerzy odpowiadają testerom 4 
Testerzy odpowiadają testerom 3 
Testerzy odpowiadają testerom 2 
Testerzy odpowiadają testerom 1 

 

To powinno Cię zainteresować